ردیف

نام قرارداد ها ، امتیازات و عهد نامه ها

صفحات

کتاب

نتـــایـج یــا مفـــاد

بین کدام کشورها

1

عهد نامه صلح اگسبورگ

15

بین کا تولیک ها و پروتستان های ایالت های آلمانی و امپراتوری مقدلی روم بر قرارشد

امپراتوری مقدس روم و ایالت های

آلمانی

2

عهد نامه صلح وستفالی

15

شکست خاندان هاپسبورگ و خاتمه جنگ های سی ساله که با هفت نتیجه مهم منعقد شد

سوئد- امپراتوری مقدس انگلستان

هلند- سویس- ایالت های آلمانی

فرانسه

3

قرارداد استعماری جنگ اول تریاک

68

چین بنر هنگ کنگ و پنج بندر دیگر را برای تجارت به انگلستان واگذار کرد و حق کاپیتولاسیون به انگلستان واگذار شد

چین و انگلستان

4

قرارداد ورسای

78

پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی اول بر کشور آلمان تحمیل شد

آمریکا- انگلستان- فرانسه

ایتالیا - آلمان

5

قرارداد لوزان

79

تشکیل کشور ترکیه جدید – پس گرفتن برخی از نواحی عثمانی قلبی به رهبری مصطفی کمال پاشا

ترکیه و متفقین

6

قرارداد محرمانه عدم تجاوز

83

تقسیم لهستان بین آلمان و شوروی

آلمان و شوروی

7

قراردادهای سالت و استارت

101

محدود کردن و کاهش سلاح های استراتژیک مانند موشک های بالستیک

آمریکا و شوروی

8

پیمانه صلح آماسیه

112

در دوره شاه طهماسب صفوی با سلطان سلیمان عثمانی بسته شد که به موجب آن بین دولت های ایران و عثمانی صلح برقرار شد .

ایران و عثمانی

9

قرارداد تجاری

122

در دوره کریم خان زند که بنا بر آن به انگلستان اجازه داده شد در بوشهر پایگاه تجاری ایجاد کند

ایران و انگلستان

10

عهد نامه ی فین کنشتاین

129

که بر اساس آن ژنرال گاردان فرانسوی برای تعلیم سپاه ایران ، آموختن شیوه ساخت توپ و نقشه برداری از راه ها به ایران آمد .

ایران و فرانسه

11

معاهده تیلسیت

129

با شکست روسیه از فرانسه ، ناپلئون سیاست خود را با ایران تغییر داد

روسیه و فرانسه

12

عهد نامه ی مفصل

130

مهمترین قراردادی که در دوره فتحعلی شاه با انگلستان منعقد شد

ایران و انگلستان

13

عهد نامه ی گلستان

132

پس از شکست ایران در دوره اول جنگ های ایران و روسیه با سه اصل بر ایران تحمیل شد

ایران و روسیه

14 عهد نامه ی ترکمن چای

132

پس از شکست ایران در دوره دوم جنگ های ایران و روسیه با سه اصل بر ایران تحمیل شد

ایران و روسیه

خلاصه فهرست قرارداد ها ، عهد نامه ها و امتیازات بین کشورها در کتاب تاریخ ایران

15

عهد نامه ی اول ارزنه الروم

138

با لشکر کشی عباس میرزا به بغداد ، دولت عثمانی تقاضای صلح نمود

ایران و عثمان

16

عهدنامه ی دوم ارزنه الروم

139

با مذاکرات میرزا تقی خان امیر کبیر به اختلافات مرزی ایران و عثمانی خاتمه داده شد و اروند رود مرز آبی دو کشور تعیین شد

ایران و عثمان

17

معاهده ی پاریس

141

شهر هرات از نیرو های ایران تخلیه و استقلال افغانستان از سوی ایران به رسمیت شناخته شد

ایران و انگلستان با

میانجیگری فرانسه

18

قرارداد گلداسمیت

142

بر اساس طرح ژنرال انگلیسی گلداسمیت سیستان به قسمت اصلی سهم ایران و خارجی سهم افغانستان تقسیم شد

ایران و انگلستان

19

قرارداد آخال

143

ایران از قلمرو خود در ترکمنستان و ماوراء النهر صرف نظر کرد و رود اترک مرز دو کشور تعیین شد

ایران و روسیه

20

امتیاز یا قرارداد رویتر

148

در زمان ناصرالدین شاه با تلاش میرزا حسین خان سپهسالار با دو بخش 70 و 25 ساله استقلال سیاسی و اقتصادی ایران به رویتر

انگلیسی واگذار شد .

ایران و رویتر از انگلستان

21

قرارداد تالبوت یا توتون و تنباکو

149

در زمان ناصرالدین شاه امتیاز خرید و فروش توتون و تنباکو در داخل ایران و صادرات آن به خارج به مدت 50 سال به تالبوت

انگلیس واگذار شد .

ایران و تالبوت از انگلستان

22

قرارداد گمرکی

150

در زمان مظفرالدین شاه گمرک ایران پشتوانه وام دریافتی از روسیه قرار گرفت و نوز بلژیکی بر گمرک ایران مسلط شد

ایران و روسیه

23

قرارداد 1907

176

ایران بطور پنهانی به سه بخش شمالی تحت نفوذ روسیه و جنوبی تحت نفوذ انگلستان و مرکزی بی طرف تقسیم شد

روسیه و انگلستان

24

قرارداد سری 1915

178

به موجب آن منطقه مرکزی بی طرف قرارداد 1907 بین دو کشور تقسیم شد

روسیه و انگلستان

25

قرارداد 1919

181

در زمان نخست وزیری وثوق الدوله که در صورت اجرای آن ایران بطور رسمی تحت نفوذ و سلطه انگلیس قرار گرفت

ایران و انگلستان

26

قرارداد الحاق (گگس – گلشائیان)

197

در زمان نخست وزیری ساعد به قرارداد نفت 1933 ایران و انگلستان اضافه ( الحاق ) شد

ایران و انگلستان

27

قرارداد کاپیتولاسیون

218

که بموجب آن کلیه کارمندان نظامی و مستخدمان غیر نظامی آمریکایی به همراه خانواده های آنان از محافیت های قرارداد

دین برخوردار می شدند که با اعتراض امام خمینی مواجه شد و ایشان به ترکیه تبعید شدند .

ایران و آمریکا

28

قطعنامه 598

267

عقب نشینی نیروهای ایران و عراق به دو طرف مرزهای خود و قبول آتش بس

ایران و عراق با تصویب سازمان ملل

قابل توجه دانش آموزان گرامی :

1- خلاصه ای از فهرست قرارداد ها را در 28 بند ملاحظه می فرمایید برای فراگیری دقیق آن حتماً به صفحات کتاب که درج شده مراجعه نمائید

2- ترتیب و توالی قرارداد ها و کشور های دخیل در آن را با دقت بیشتری مورد مطالعه قرار دهید .

 


موضوعات مرتبط: خلاصه ی قراردادها و عهد نامه هادر کتاب تاریخ ایران

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.