شهرستان ششتمد(بیهق)بررسی پتانسیل ها و قابلیت های ششتمد در جهت شهرستان شدن

عنوان مقاله ایست که در آینده نزدیک از این سایت منتشر میشود.

تمامی  همکاران و خوانندگان و همشهریان گرامی که مایل به همکاری در جمع آوری و ارسال اطلاعات و مطالب در خصوص موضوع بررسی پتانسیل ها و قابلیت های ششتمد هستند میتوانند تا پایان اسفند ماه جاری مطالب خود را در حوزه های گوناگون ارسال دارند.

با تشکر گروه علوم اجتماعی راهنمایی منطقه ششتمد

ایمیل: r3394@yahoo.com

www.olomeajtemai.blogfa.com


موضوعات مرتبط: بررسی پتانسیل ها و قابلیت های ششتمد در جهت شهرستان

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

همه چیز برای مرکز استان شدن سبزوارفراهم است

همه چیز برای مرکز استان شدن سبزوارفراهم است

فهرست مطالب:

مقدمه

نقش مردم و به ویژه نویسندگان اجتماعی و فرهنگی دراستان شدن سبزوار

فواید استان شدن سبزوار برای خود این شهر

فواید مرکز استان شدن سبزوار برای سایر شهرها

آمادگی سبزوار برای استان شدن

موانع پیش پای سبزوار برای ارتقاء به مرکز استان

پیشنهادات این مقاله

مقدمه :

مسأله ی تقسیم استان خراسان رضوی به چند استان کوچکتر چندین سال است تب و تاب و حساسیت های فراوانی را بین مردم و مسئولین استان ایجاد کرده است. در این میان به خصوص در شهرهای بزرگتری مانند سبزوار ، نیشابور و تربت حیدریه که خود را کاندیداهای مرکزیت استان های جدید می دانند، همیشه بحث های داغتری شکل می گیرد.

هرچند این موضوع درسال 83 با تقسیم خراسان به سه استان به مرکزیت شهرهای بجنورد ، مشهد و بیرجند و بسته شدن موقتی پرونده ی تقسیمات کشوری درآن مقطع برای مدتی از صدر خبرها پایین آمد و کمتر توجه اقشار مختلف مردم را به خود جلب کرد اما هرگز برای همیشه به دست فراموشی سپرده نشد چرا که مردم شهرهایی مانند سبزوار به خاطر جمعیت و وسعت زیاد ، مجاورت با مناطق کویری ، پیشینه ی غنی و پرافتخار تاریخی و موقعیت دانشگاهی ، فرهنگی و سیاسی خاص ونیز محرومیت های طولانی مدت از برخی از حقوق انکارناپذیر خود به خاطر تمرکز گرایی مدیران مشهدی وتوجه زیادشان به مرکزاستان همواره مرکز استان شدن سبزوار را جزء یکی از مهمترین مطالبات خود دانسته اند.

این آروزی دیرینه ی سبزواری ها اخیراً به شدت تقویت شده است . چرا که بسیاری از افراد ارتقاء سریع سه بخش جوین ، جغتای وخوشاب به شهرستان را گامی مهم برای کسب سایر شایستگی های لازم برای سبزوار می دانند تا به مرکز استان ارتقاء یابد . خصوصاً اینکه براساس اخبار منتشر شده از منابع معتبرارتقاء بخش های دیگر سبزوار نیز توسط نمایندگان این شهرستان درحال پیگیری است.البته آقایان نماینده ، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان فعلاً ترجیح داده اند در این مورد سکوت اختیار کنند. اما خصوصاً با رفتاری که درسه سال گذشته از دو نماینده ی فعلی شهرستان شناخته ایم بعید نیست اگربگوییم به صورتی پنهانی برای جلوگیری از ایجاد فضای تنش ، درحال پیگیری این آرزوی دیرینه ی مردم سبزوار هستند .

رفتار نمایندگان فعلی در مورد تأسیس شهرستان های جوین ، جغتای و خوشاب نیز به همین شکل بود. جوین و جغتای که با وجود بسیاری از شایستگی ها و جمعیت بالا علی رغم شعارهای برخی مسئولین و نمایندگان وقت ، هنوزتا سال 87 نتوانسته بودند به شهرستان ارتقاء یابند در ابتدای کار نمایندگان فعلی سریعاً به آرزوی چندین و چند ساله ی خود رسیدند و بعد از آن در مدتی کوتاه که اصلاً کسی گمانش را نمی برد شهرستان خوشاب نیز تأسیس شد. درحالی که نمایندگان و مسئولین شهرستانی درمورد آن اطلاع رسانی زیادی نکرده بودند. اینها همه نشان از این حالت در بین نمایندگان و مسئولین فعلی دارد که تا وقتی از به نتیجه رسیدن یک طرح مطمئن نشوند صحبت نمی کنند اما پیگیر آن هستند.

نقش مردم و به ویژه نویسندگان اجتماعی و فرهنگی دراستان شدن سبزوار:

مسأله ی دیگر این است که مسئولین و نمایندگان چه پیگیرموضوعی باشند و چه نباشند ، چه در مورد پروژه ای صحبت بکنند ، چه نکنند وظیفه ی ما مردم به خصوص قشر نویسندگان اجتماعی و فرهنگی شهرستان دائم یادآوری نیازها و مطالبات شهروندان و پرداختن به این مطالبات از زوایای گوناگون است . کاری که به نظر می رسد در سبزوار کمتر انجام گرفته است .

درواقع نقش ما باید این باشد که با بیان و پیگیری دائم مطالبات مردم ، اولویت های خدمت را به مسئولین و نمایندگان یادآوری کنیم .

فواید استان شدن سبزوار برای خود این شهر:

در موضوع استان شدن سبزوار پیش ازهرچیزدیگر نکته ی حائز اهمیت دانستن فوایدی است که این امر می تواند برای منطقه به بار آورد.تا بدانیم اگر اینقدر سنگ استان شدن سبزوار را به سینه می زنیم ، چه دلیلی دارد ؟

به خصوص که ظاهراً کسانی هم هستند که اهمیت استان شدن سبزوار را زیر سئوال می برند و می خواهند چنین وانمود کنند که اصلاً مرکز استان شدن نه تنها فایده ای برای مردم یک شهر ندارد بلکه ضررات جبران ناپذیر هم وارد می کند. مثلاً برخی گران شدن قیمت کلیه ی کالاها و خدمات از جمله ارزاق عمومی ، کرایه ی تاکسی واتوبوس ، قیمت زمین را یکی از تأثیرات منفی مرکز استان شدن می دانند.برخی آثارمنفی دیگری را هم مطرح می کنند مثلاً افزایش مهاجرت به سبزوار ازشهرها و روستاهای اطراف که به رشد حاشیه نشینی می انجامد ، بالا رفتن کاذب تراز آموزشی از منطقه ی دو به منطقه ی یک که باعث می شود دانش آموزان سبزوار در کنکور سراسری با شهرهای منطقه ی یک رقابت کنند ، کاهش ضریب محرومیت ، کمبود زمین و مسکن در بافت اصلی شهر ، افزایش باند و باند بازی و شدت گرفتن لابی های پنهان به جهت تصدی مشاغل ، سخت تر شدن تصمیم گیری در نهادهای عمومی مانند شهرداری ...

اما با وجود احترامی که به نظرات این دسته از همشهریان قائل هستم ، باید بگویم به نظر می رسد اغلب این آثارمنفی که برای مرکزاستان شدن سبزوار برمی شمارند ، نکاتی من درآوردی است که اصلاً ربط چندان به مرکزاستان شدن یک شهر ندارند. و خیلی راحت می توان انها را رد کرد.چرا که مثلاً همین الآن هم سبزوار جزء شهرهایی است که قیمت زمین و مسکن درآن بالاست و همیشه بالابوده است . حتی چندسال پیش شنیده میشد قیمت زمین و مسکن در سبزوار از مشهد هم گرانتراست.درسایر کالاها و خدمات نیز چه مرکز استان باشیم و چه نباشیم تورم همیشه وجود داشته و دارد.

دادن ضریب محرومیت به یک منطقه براساس برخی معیارهای صورت می گیرد که وقتی آن معیارها برطرف گردند ضریب محرومیت برداشته می شود. با وجود این محرومیت ها اگرهم شهری به مرکزاستان تبدیل شود درردیف استان های محروم قرار خواهد گرفت و دولت ملزم می شود توجه بیشتری به آن بکند. درحالی که الآن استان خراسان رضوی جزء استان های محروم محسوب نمی شود.

در مورد اینکه دانش آموزان شهرهای مراکز استان درکنکور جزء منطقه یک محسوب می شوند و رقابتشان سخت تر می گردد نیزباید گفت کدام کنکور؟ این سالها دیگر زمزمه ی حذف کنکور در کشور بالا گرفته . تازه اگر هم کنکورحذف نشود بااینهمه افزایش پذیرش دانشگاه ها و مصوبات بومی کردن دانشجویان دیگر ترس از کنکور و منطقه ی یک یا دو بودن یک شهر به اندازه ی سابق مهم نیست.

باند و باند بازی مسئولین و سخت شدن تصمیم گیری در نهادهای رسمی و دولتی پدیده ایست که اصلاً ربطی به مرکز استان شدن ندارد.مگر همین الآن مرکز استان بودیم ، که شورای محترم اسلامی شهرمان جانش درآمد تا بعد از 9 ماه که سبزوارشهردار نداشت بالاخره یک نفر را انتخاب کرد ؟ پس اتفاقاً باید مرکزاستان بشویم تا حساسیت ها روی شهرمان افزایش بیابد و مسئولین شهرستان اجازه ی چنین سهل انگاری هایی را نداشته باشند.

کم شدن زمین در مرکز شهر که دیگر از آن حرف هاست . خوب زمین درمرکز شهر کم بشود. چه مشکلی پیش می آید ؟ ماشاالله چیزی که در سبزوار زیاد است زمین است . دوروبرسبزوارکه جنگل و باغ و زمین کشاورزی و کوه و دریا نیست که امکان گسترش شهرنباشد. زمین است و زمین .

مهاجرت روستاییان به شهر ها همین الآن هم هست و حاشیه نشینی جزء مشکلات سبزوار محسوب می شود. بعد از استان شدن سبزوار امکانات بیشتری به منطقه تعلق خواهد گرفت و جوانان کمترمجبور به مهاجرت می شوند.

حالا اگر با نگاهی موشکافانه تر به این موضوع بنگریم ، می بینیم که ارتقاء به هرشکلش یعنی از روستا به مرکز بخش ، از بخش به شهرستان از شهرستان به مرکز استان همیشه فواید خود را خواهد داشت . در اینجا به فواید مرکز استان شدن سبزوار اشاره خواهم کرد:

1- رسیدن به جایگاه واقعی تاریخی و فرهنگی :سبزوار با پیشینه ی چند هزارساله و شهرت علمی ، فرهنگی و تاریخی خود استحقاق مرکزاستان شدن را دارد.خصوصاً اینکه این شهر زمانی پایتخت حکومت پرافتخار سربداران بوده است . که در تاریخ ایران اولین حکومت مستقل شیعی محسوب می شوند.

2- دستیابی به امکانات بیشتر: ازجمله اختصاص صداوسیما برای هر مرکز استان. به عنوان مثال بجنورد و بیرجند پس از استان شدن دولت خیلی سریع برای آنها صداوسیمای استانی تأسیس کرد.

3- ایجاد شغل های جدید: با استقرار استانداری و ادارات کل و صدا و سیما دریک شهر شغل های جدیدی ایجاد خواهند شد و افراد بیشتری وارد بازار کار می شوند.

4-فرصت جذب توجه بیشتر از سوی مسئولین : مراکز استان ها به خاطر اهمیت سیاسی و منطقه ای معمولاً مورد سفر و توجه بیشترمقامات کشوری قرار می گیرند.

5- تسهیل امور اداری و اجرایی شهروندان منطقه. بسیاری از کارهای اداری که برای همه ی شهروندان پیش می آید باید درنهایت برای حل و فصل شدن و نتیجه گرفتن به امضای مدیران کل در مراکز استان ها برسد. دراین میان حتی اگر افراد مجبور نشوند خود به مرکز استان مراجعه کنند ، باید از یک تا چند روز صبر کنند تا نامه یا درخواست یا پرونده ی اداری آنها به مرکز استان ارسال شده ، امضا شود و بعد به دست برسد. این خود باعث اتلاف وقت و حتی هزینه بسیاری از شهروندان عزیز می شود.

6-...

برخی از این دلایل با یکدیگر همپوشی داشته باشند. در ادامه به صورت کلی همه ی این دلایل را توضیح می دهم.

براساس اطلاعاتی که مرکز آمار ایران منتشر کرده است تا سال 89 در کشور 384 شهرستان وجود داشت که در سی و یک استان کشور پراکنده بودند. از بین این 384 شهرستان تنها 31 مورد شهرهای مرکز استان بوده اند.درچنین شرایطی پرواضح است که اگر درجه ی شهری از بین 384 شهرستان به میان 31 مرکز استان ارتقاء یابد ، قطعاً شانس های بیشتری برای دیده شدن ، دریافت کردن امکانات گوناگون و مطرح شدن آن شهر در سطح کشور ایجاد می شود.

فواید مرکز استان شدن سبزوار برای سایر شهرها :

ایجاد شانس های بیشتر، تنها برای شهری که به مرکزیت استان می رسد ، نمی باشد . بلکه برای شهرستان هایی که در استان تازه تشکیل شده قرار بگیرند هم شانس های فراوانی ایجاد می گردد.

برای اثبات این موضوع توضیحات بعدی را بخوانید:

علاوه بر تسهیل امور اداری و اجرایی شهروندان منطقه ، فراهم شدن فرصت جذب توجه بیشتر از سوی مسئولین ، دستیابی به امکانات بیشتر که برای مردم شهرستان های جوین ، جغتای و خوشاب نیز ایجاد می گردد، استان شدن سبزوار برای این عزیزان فواید دیگری هم دارد.

به عنوان مثال پرجمعیت ترین ومهمترین شهرستانی که در محدوده ی سبزوار تشکیل شده است واز برخی جهات مانند جنبه های صنعتی ، آموزشی ، راه های دسترسی ، کشاورزی و ... اهمیت به سزایی دارد شهرستان جوین است. اما این شهرستان وقتی که درمجموع 27 شهرستان فعلی خراسان رضوی قرارگرفته باشد جزء یکی از کوچکترین ها محسوب می شود و ارزش و اهمیت آن در مقابل شهرهای قدیمی تر و بزرگتری مثل مشهد ، سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه، کاشمر، قوچان ، تربت جام ، گناباد و ... نادیده گرفته می شود.و در ردیفی برابر و یا حتی پایین تر از شهرستان هایی مثل خواف ، رشتخوار ، فیروزه ، کلات ، محولات ، باخرز و ... قرار می گیرد.اما اگر همین جوین در استان تازه شکل گرفته ای قرار گیرد که درآن دیگر خبری از مشهد، نیشابور ، تربت حیدریه و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ فعلی نباشد ،خودش می شود دومین شهر بزرگ استان با فاصله ای کم از مرکز چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ مسافتی . درنتیجه این شهر قطعاً می تواند توجهات بیشتری را نسبت به قبل به دست بیاورد.

جغتای و خوشاب نیز هرکدام به همین شکل نسبت به حال حاضر که از کوچکترین ، کم جمعیت ترین و به لحاظ اداری و سیاسی درردیف کم اهمیت ترین شهرستان های خراسان رضوی محسوب می شوند ، پس از تشکیل استان جدید جزء مهمترین نقاطش به حساب خواهند آمد. شهرستان هایی که با قرار گرفتن در نقاط شمالی و کوهستانی تر استان جدید در برخی شاخص ها نظیر جاذبه های طبیعی گردشگری ، صنعت ، برخورداری از راه آهن سراسری ، کشاورزی و ... از سبزوار به عنوان مرکز استان جلوترخواهند بود. درحالی که اکنون در مقابل مشهد و حتی بسیاری از شهرهای دیگری که در سطرهای بالا به آنها اشاره شد ، اصلاً به چشم نمی آیند.

لازم به ذکر است که شهرستان های جدیدتری نیز در منطقه ایجاد خواهندگردید که آنان نیز می توانند توجهات و منافع خاص خود را از رهگذر استان شدن سبزوار کسب کنند.

آمادگی سبزوار برای استان شدن :

خوشبختانه سبزوار در طول سالهای اخیر با وجود برخی نقاط ضعف درعملکرد مسئولین اما در مجموع بیشتر در مسیر توسعه و به دست آوردن ملاک های مهم برای ارتقاء به مرکزیت یک استان جدید حرکت کرده است. چرا که بیشترعواملی که در سال های ابتدایی دهه ی 80 باعث شد سبزوار از رسیدن به جایگاه واقعی خود به عنوان مرکز استان محروم شود ، اکنون برطرف شده است. زیرساخت های مناسب فراهم گردیده، همدلی و همسویی لازم بین نمایندگان و مسئولین شهرستان وجود دارد و خوشبختانه برخی شانس های خدادادی نیز در اختیار مردم این دیار سرافراز قرار گرفته است .

البته همه ی این موفقیت ها نسبی است اما با جرأت می توان گفت که وجود دارند. اما دراینجا لازم می دانم از وجود یک واقعیت تلخ در اذهان عمومی شهروندان سبزواری ابراز تأسف کنم. آن واقعیت این است که اغلب مشاهده می شود ، همشهریان عزیز و بدترآنکه برخی پایگاه های خبری و اطلاع رسانی شهرستان ، گونه ای از سخنان دلسرد کننده را مطرح می کنند که یا از اساس اشتباه است و یا اگر اشتباه نباشد تنها معطوف به نیمه های خالی لیوان است. تا حدی که در نظر شهروندان سبزواری اعم از مسئولین و غیرمسئولین که مخاطب اینگونه سخنان باشند ، آرزوی استان شدن سبزوار ، مطالبه ای مضحک به نظر می رسد.اما حقیقت این است که این لیوان نیمه های پری نیز دارد.

البته بنده ، قبلاً طی یک مقاله دیگرکه با نام ”کاهش عزت نفس عمومی سبزواری ها در نتیجه ی عملکرد ضعیف رسانه های خبری ” در وبسایت خانه ی فرهنگ دانشجو منتشر کردم و سپس چند وبسایت اینترنتی دیگردرشهرستان نیز آن مقاله را انتشاردادند، به برخی ویژگی های مثبت سبزوار اشاره کرده ام . اینک همان ویژگی ها و کمی بیشتر از آن ها را از این منظر که می توانند شروط لازم و کافی برای استان شدن سبزوار را فراهم کنند ، مورد بررسی قرار می دهم:

1- وجود فضای مبارک اتحاد وهمدلی بی سابقه بین مدیران و نمایندگان فعلی شهرستان :

اختلافات گوناگون و باند و باندبازی در بین مسئولین و نمایندگان شهرستان از زمان طاغوت تا همین چند سال اخیر واقعاً یکی از علل اصلی عقب ماندگی سبزوار دربسیاری از زمینه ها شد. اگر نه شاید با این انگیزه و غیرت بالای مردم سبزوار که با وجود همه ی موانع محیطی و سرزمینی امکانات و موقعیت هایی برای شهرخود ایجاد کرده اند که با نقاطی از کشور که ازلحاظ جغرافیایی و اقلیمی شانس های طبیعی زیادی دارند برابری می کند یا حتی از خیلی ازاین شهرها جلو زده است ، باید سبزوار چندین سال قبل مرکزاستان شده بود. البته بنده دراینجا قصد انکار خدمات بسیاری از نمایندگان و فرمانداران و دیگرمسئولین و مدیران وقت شهرستان را ندارم. چرا که سالهای پیشین هم به هرحال خدماتی برای سبزوارو بخش های اطراف انجام شده است.اما چیزی که واضح است این است که واقعاً درگذشته اختلافات فلج کننده ای وجود داشت. به طوری که بخش های بزرگی مثل جوین و جغتای با وجود بسیاری ازشایستگی ها و فاصله ی زیاد تا سبزوار سالیان درازی درحسرت ارتقاء به شهرستان مانده بودند. حتی در دوره هایی که نماینده هایی از مردم بومی همین منطقه ها به مجلس راه می یافتند دراثر اختلافاتشان با یکدیگر دراین زمنیه کاری از پیش نبرده بودند.این مشکلی است که هم اکنون هنوز در شهرهایی مثل نیشابور وجود دارد. به طوری که بخش بزرگی با جمعیت بیش از 70 هزار نفر یعنی بسیار بیشتر از جمعیت شهرستان خوشاب ، در نیشابور هست که هنوز درآرزوی استان شدن به سرمی برد.

2-موقعیت خوب جغرافیایی و سیاسی : درحال حاظر به خاطرعدم وجود شهرهایی درخراسان رضوی که از لحاظ سیاسی و جغرافیایی نسبت به سبزواراولویت بیشتری برای ارتقاء به مرکز استان داشته باشند یک امتیازمثبت در اختیار سبزوارقرار گرفته است.درخراسان سابق - پیش از تقسیمات سال 83- شهرهای بجنورد و بیرجند و نواحی اطراف آنها که هم مرز با کشورهای خارجی نیز بودند و فاصله شان از مرکز استان نسبت به فاصله ی سبزوار تا مشهد بیشتر بود، باوجود جمعیت کمترشان ، اما واقعاً از لحاظ جغرافیایی وسیاسی استحقاق بیشتری برای تشکیل استان های مستقل داشتند. - نباید فراموش کرد که جمعیت فقط یکی از ملاک های ارتقاء است - درحالی که اینک شهرستان های تربت حیدریه و نیشابور که به جز سبزوار دیگر مدعیان مرکزاستان در خراسان رضوی هستند هرگز موقعیت خاص سیاسی و جغرافیایی بجنورد و بیرجند را ندارند. به ویژه نیشابور که به خاطر قرار گرفتن دریکی ازمرکزی ترین نقاط استان و داشتن فاصله ای کم تا شهرمشهد از لحاظ جغرافیایی و سیاسی هیچ گونه ضرورتی برای ارتقاء آن به مرکز استان نیست. در این میان سبزوار به خاطر قرار داشتن در حاشیه ی غربی خراسان رضوی و فاصله ی کافی تا نزدیک ترین مراکز استان و تربت حیدریه نیز به خاطر نزدیکی به مرز افغانستان از شانس های بیشتری برای مرکز استان شدن ، برخوردارهستند.

3- وجود شهرستان های اقماری : درسالهای ابتدایی دهه ی 80 درحالی که بجنورد به سرعت بخش های اطراف خود را به شهر ارتقاء داد سبزوار با وجود داشتن بخش هایی مستعد شهرستان شدن در اثر اختلافات گوناگون بین مردم و مسئولین هیچ شهرستان کوچکتری در نزدیکی خود به وجود نیاورد. درنتیجه نزدیک ترین شهرهاستان ها به سبزوار شهرستانهای نیشابور ، اسفراین ، بردسکن ، کاشمر و جاجرم بودند. که اکثرشان بنابه دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد نمی توانستند به عنوان شهرهای اقماری سبزوار محسوب شوند:

الف- نیشابور خود از مدعیان مرکز استان شدن بود

پ- اسفراین و جاجرم به بجنورد نزدیکتر بودند و به خصوص جاجرم اصلاً از بخش های سابق بجنورد بود که به منظور تشکیل استان خراسان شمالی استقلال یافته بود.

ت- کاشمرعلاوه بر سبزوار به نیشابور و تربت حیدریه نیز نزدیک بود و نمی توانست امتیاز خاصی برای یکی از این شهرها باشد

ث- شهرستان خلیل آباد که امروز از شهرهای نزدیک به سبزوار محسوب می شود هنوز تأسیس نشده بود.

ج- تنها بردسکن باقی می ماند . که آن هم می گویند با یک گل بهار نمی شود.

امروزاما دو شهرستان سبزوار و تربت حیدریه شهرستان های اقماری زیادی در اطراف خود دارند. مثلاً سبزوار در نقطه ی مرکزی شهرستان های جوین ، جغتای ، خوشاب و بردسکن و خلیل آباد قرار گرفته است. به این تعداد باید بخشهای ششتمد، داورزن و روداب را که احتمالاً به زودی مستقل می شوند ، افزود. حالا سبزوار حتی پیش از آنکه رسماً مرکز استان شناخته شود، در منطقه نوعی مرکزیت به دست آورده است. مرکزیت شهرهایی که نمی توان برای آنها مرکزی دیگر در نظر گرفت. درست برخلاف نیشابور که نه تنها درحال حاضردر نزدیکی خود به اندازه ی کافی شهرهای اقماری ندارد بلکه حتی اگر شهرستان هایی نیز تأسیس شوند ، الزاماً مرکزیتشان با نیشابور نیست. و می توانند مرکزیت تربت حیدریه ، یا مشهد ، یا سبزوار را هم بپذیرند.

4- فراهم شدن زیرساخت های صنعتی و اقتصادی : در طول سالهای اولیه ی دهه ی 80 واقعاً وضعیت زیرساخت های صنعتی و اقتصادی در سبزوار تأسف باربود. چرا که به جز چند مجتمع صنعتی آن هم با فاصله زیاد از سبزوار و در بخش جوین ویک کارخانه ی کابل خودرو مستقر در سبزوار که همه ی آنها روی هم درمقابل صنایع مستقر در بجنورد یا نیشابورچیززیادی به حساب نمی آمدند دیگر خبری از هیچ صنعت قابل بهره برداری یا در حال ساخت در سبزوار نبود. فرودگاه افتتاح نشده بود و پروژه ی راه آهن سبزوار تنها در شعارها مطرح بود.اما اینک به غیر از اینکه شهرستان جوین به پیشرفت های صنعتی خود به خوبی ادامه داده است و تبدیل به قطب صنعتی منطقه ی غرب خراسان شده است ، در شهرستان های جغتای و سبزوار نیز پروژه های صنعتی بزرگ بهره برداری شده اند و یا در حال احداث هستند.

یک پروژه ی زیرساختی مهم دیگر نیز که بنا بر شنیده ها داشت مانند راه آهن سراسری سبزواررا دور می زد تا این بار فواید و منافعش را به فاصله ای بسیار دورتر یعنی به استان خراسان شمالی ببرد ، اینک در سبزوار وجود دارد. طرح زیرساختی مذکور ، خط لوله ی 48 اینچ انتقال گاز است که اینک با حضورش در منطقه زمینه ی استقرار بسیاری از صنایع از جمله دو مجتمع پتروشیمی بزرگ درسبزوار که زمانی برای مردم این شهر در رویا هم نمی گنجید فراهم شده است.

از آنگذشته کارخانه های سیمان روداب و سیمان جغتای راه اندازی شده اند.کارخانه های سیمان فرجاد درخوشاب و فولاد جوین درحال پیگیری هستند. شهرک صنعتی شماره ی 2 سبزوار درحال راه اندازی است ، کارخانه های فروکروم و اسیدسیتریک در جوین و جغتای مستقر شده اند و ...

مجوز نیروگاه هزارمگاواتی برق در سبزوارگرفته شده است ، کلنگ زنی صورت گرفته و برای به نتیجه رسیدن نیازمندپیگیری بیشترمردم و مسئولان است.

همه ی اینها نشان دهنده ی یک رشد عظیم صنعتی در سبزوار و شهرهای اطراف است. که جزء ملاک های شایستگی برای تشکیل استانی مستقل محسوب می شوند.از طرفی این رشد صنعتی با استان شدن سبزوار، سرعت بیشتری خواهد گرفت.

5- موقعیت مناسب ارتباطی و مواصلاتی (برخورداری از فرودگاه بین المللی،آزادراه و بزرگراه های متعدد،اتصال قریب الوقوع به راه آهن سراسری) : سبزوار اگرچه در غربی ترین نقطه ی خراسان رضوی و دریکی از دورترین مسافت ها تا مرکز استان قرار دارد امااین به معنی غیرقابل دسترسی بودن و دورافتادگی این شهر از آبادی های گوناگون نیست. بلکه حتی خود دریکی از نقاط ثقل رفت و آمد استان واقع شده و یکی از قطب های مواصلاتی شرق کشور محسوب می شود.

فرودگاه بین المللی سبزوار با اینکه هنوز عملاً به چرخه ی سوددهی اقتصادی و نقش ارتباطی خود در منطقه وارد نشده است اما افتتاح شده و در حال بهره برداری است. به نظر می رسد فقط اندکی همت و خلاقیت بیشتر مسئولین را نیاز دارد.

پروژه ی اتصال سبزوار به راه آهن سراسری پس از سالها به مرحله ی اجرایی رسیده است طوری که طبق پیش بینی کارشناسان تا دوسال دیگر قطارهای مسافربری و باربری به سبزوار رفت و آمد خواهند کرد.

چند بزرگراه و آزادراه ملی یا بین المللی در منطقه ی سبزوار در حال احداث است.

6- مرکزیت مسلم فرهنگی و دانشگاهی سبزوار درشرق کشور : این ویژگی که در سالهای دهه ی 80 نیزجزء افتخارات سبزوار محسوب می شد امروز با شدت و قدرت بیشتری برقرار است . در دهه ی 80 علاوه بر دانشگاه های پیام نور ، آزاد و علمی کاربردی که دراغلب شهرهای کشور دایر هستند یک دانشگاه بزرگ دولتی به نام تربیت معلم سبزوار و چند دانشکده ی دولتی اما کوچک دیگر از جمله دانشکده ی علوم پزشکی و فنی در سبزوار وجود داشتند. امروز علاوه بر تربیت معلم سبزوار که با داشتن چندین دانشکده ی مهم از جمله دانشکده ی نفت وپتروشیمی درآستانه ی تبدیل شدن به دانشگاهی جامع در شرق کشور می باشد ، دانشکده ی علوم پزشکی این شهر به دانشگاه ارتقاء یافته و در رشته ی پزشکی که از اهمیت خاصی برخوردار است، دانشجو می پذیرد. دانشکده ی فنی سبزوار در حال گسترش بوده و دانشکده ی جدید علوم قرآنی نیزدراین شهر تأسیس شده است.مرکز علوم و تحقیقات نیز در دانشگاه آزاد سبزوار ایجاد گردیده است . همچنین دانشگاه های سبزوار به ویژه تربیت معلم و آزاد در زمینه ی تحصیلات تکمیلی یعنی جذب دانشجو در کارشناسی ارشد و دکترا حرکت خوبی داشته اند.

7- مرکزیت بهداشتی و درمانی سبزوار در غرب خراسان رضوی : یکی از پتانسیل های خوب سبزوار که درنتیجه ی مشاهده ی نیمه های خالی لیوان کمتر به آن توجه می شود این است که سبزوار از لحاظ بهداشتی ودرمانی درغرب خراسان رضوی بیشترین سطح پوشش و خدمات دهی را دارد. هرچند این شهرستان براساس نیاز و استانداردهای تعریف شده هنوزدر زمینه ی بهداشت و درمان از مشکلاتی رنج می برد ، اما به هرحال از سایر شهرستان های خراسان جلوتر است . همین باعث شده است که علاوه بر ارائه بسیاری از خدمات بهداشتی و درمانی به خود سبزواری ها، به شهروندانی از شهرستان های جوین ، جغتای ، خوشاب ، و حتی اسفراین و بردسکن و سایر شهرستان های همسایه نیز خدمات رسانی می کند.دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در پیدا شدن این جایگاه برای شهرستان بسیار تأثیرگذار بوده است.

8-مرکزیت جمعیتی : سبزوار یکی از پرجمعیت ترین مراکز شهری خراسان رضوی بعد از مشهد مقدس و در رقابت تنگاتنگ با نیشابور است. ازاینرو گاهی دومین و گاهی سومین شهرپرجمعیت خراسان رضوی ذکر می شود که خود این مطلب یکی از ملاک های لازم برای استان شدن است. البته استان های کم جمعیتتری ازسبزوارهم داریم که بنابه برخی دلایل سیاسی یا اجتماعی پیش از این تأسیس شده اند.

9- مرکزیت بازرگانی سبزوار و حجم بالای سپرده های بانکی : یکی از نقش های سبزوار از دیرباز تا کنون نقش بازرگانی آن بوده است. بسیاری از مردم این شهر تاجرند. و گاه مشاهده می شود سبزوار مرکز خرید و فروش کالاهایی است که اصلاً بومی اینجا نیستند . اما به خاطر پتانسیل بالای این منطقه در امر بازرگانی در اینجا خرید و فروش می شوند. فکر احداث منطقه ی ویژه ی اقتصادی در سبزوار که براساس شنیده ها از مرحله تصویب و گرفتن مجوز گذشته است و به مرحله ی مکان یابی و شروع عملیات اجرایی رسیده است ، احتمالاً از همین نقش بازرگانی سبزوار نشأت گرفته است ومی تواند روی این نقش تأثیر مثبت هم بگذارد.

حجم بالای سپرده های بانکی نیز هرچند تا زمانی که فقط به صورت سپرده ی بانکی باشند عملاً سودی ندارد اما به عنوان یک توانمندی بالقوه برای برخی سرمایه گذاری های کلان صنعتی ، اقتصادی ، رفاهی و...محسوب می شود.

نویسنده: ضمیر سبز کویر


موضوعات مرتبط: همه چیز برای مرکز استان شدن سبزوارفراهم است

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
سبزوار اولین و بزرگترين مرکز دانشگاهی شمال شرق کشور بعد ازمشهد مقدس

سبزوار مهد دانشوران بیدار و یکی از خاستگاه های اصلی مردان بزرگ و فرزانگان کم نظیر عالم علم و فرهنگ ایران و جهان ازدیرباز تا کنون است.
این شهرسرافراز در طول حیات پرافتخارش همواره نقش برجسته ی فرهنگی و علمی را در خراسان بزرگ و حتی در سرتاسر ایران اسلامی به دوش کشیده است. در این سالها نیز شهر دارالمومنین سبزوار درسرتاسر کشور همچنان با نقش برجسته ی علمی و فرهنگی شناخته می شود. و این شهرت را مرهون داشتن چندین وچند دانشگاه بزرگ دولتی و غیر دولتی است که همه ساله تعداد زیادی از جوانان جویای علم را از سرتاسر کشور به آغوش فرهیخته پرور خود می کشاند . و به یکی ازبزرگترین کانون های علم آموزی و معرفت اندوزی در شمال شرق کشور تبدیل شده است.
این موضوع نه تنها از لحاظ شهرت و اعتبار علمی و فرهنگی برای هرشهری از جمله سبزوار مفید است بلکه در صورتی که مدیریت درستی روی آن اعمال شود ، می تواند فواید اقتصادی و اجتماعی خاص خود را هم به بار بیاورد. که خود به صورت مفصل قابل بحث و بررسی است.
حالا اگر این نقش و این کارکرد برای یک شهر تا این اندازه با اهمیت است پس بر تمام مردم و مسئولان شهری واجب است که از آن حمایت نموده و به گسترشش کمک کنند. حمایت و گسترش از نقش دانشگاهی سبزوار وظیفه ایست که به نظر می رسد در طول تمام دو دهه ی گذشته که دیارسربداران به آهستگی به سمت تبدیل شدن به یک شهر دانشگاهی حرکت کرده است از جانب تمام مسئولین و مدیران شهری به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.
در این میان براساس مشاهدات به نظر می رسدیک نقطه ی قابل تقدیر در عملکرد مسئولین سبزوار در سالهای اخیر این است که چنان که انتظار می رود به خوبی از نقش دانشگاهی این شهر حمایت کرده اند و اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که گسترش و توسعه ی سبزوار در عرصه ی دانشگاهی با افزودن رشته های جدید ، افزایش پذیرش دانشجوها ، تأسیس دانشکده های جدید و ارتقاء برخی دانشکده ها به دانشگاه .
در همین زمینه بد نیست بدون اینکه قصد تبلیغ یا حمایت از شخص خاصی را داشته باشیم و تنها به جهت حمایت و تشویق فعالیت های علمی وفرهنگی شهرستان مطلب امیدوارکننده ای را درج کنیم که چند روز گذشته در وبسایت یکی از مسئولین فعلی شهرستان سبزوار درج شده بود. و از بسیاری جهات امیدوار کننده به نظر می رسید. با هم این مطلب غرورانگیز را از وبسایت نماینده ی مردم سبزوار دکتر محسنی ثانی مطالعه می کنیم :

سبزوار قطب مهم دانشگاهی شرق کشور

یکی از دست آوردهای غرورانگیز منطقه ی غرب خراسان رضوی در حداقل دو دهه ی اخیر ، دستیابی این منطقه به مرکزیت علمی و دانشگاهی خراسان رضوی درکنارمشهدمقدس و حتی شناخته شدن به عنوان یکی از قطب های دانشگاهی شرق کشور است .
به طوری که هم اکنون سالهاست نام پرافتخار سبزوار در دفترچه های انتخاب رشته ی کنکور جوانان سرتاسر کشور در تمام مقاطع تحصیلی شامل دکترا تا کارشناسی وکاردانی ، در ردیف معدود شهرهای عمدتاً مراکز استانی می درخشد که دانشگاه های بزرگ دولتی دارند.
این دست آوردچنان که گفته شد در طول سالیان متمادی حاصل شده ، اما در سه سال و نیم اخیرباهمت ، کاردانی و تلاش مضاعف نمایندگان و سایر مسئولین زحمت کش شهرستان ، سرعت و رشد چشمگیری به خود گرفته است.
اینک نگاهی موشکافانه می اندازیم به این دست آوردهای قابل تحقیق و اثبات سبزوار در زمینه ی دانشگاهی :
۱- دانشگاه تربیت معلم سبزوار : این دانشگاه در سه سال اخیر با افزوده شدن چند رشته و دانشکده ی جدید به این دانشگاه ضمن تغییر نام مدتی است در مسیرو در شرف تبدیل شدن به یک دانشگاه جامع در شرق کشور قرار گرفته است.
تربیت معلم بعد از فردوسی مشهد بزرگترین دانشگاه دولتی استان خراسان رضوی است. و هم اکنون با ده دانشکده ی مختلف از جمله دانشکده های فنی و مهندسی ، ادبیات و علوم انسانی ، معماری و شهرسازی ، علوم پایه ، تربیت بدنی ، الهیات و معارف اسلامی و … در حال فعالیت است.
لازم به ذکر است دانشکده ی با اهمیت نفت و پتروشیمی نیز در سالهای اخیر با حضور وزیر نفت در این دانشگاه افتتاح شده است. و از لحاظ علمی و تخصصی پشتوانه ی خوبی برای احداث دو کارخانه و مجتمع پتروشیمی و پالایشگاهی در سبزوار شده است . به طوری که هم اکنون مجتمع پالایشگاهی و پتروشیمی ستاره ی خراسان به سرعت روند احداث خود را در سبزوار طی می کند.
۲- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار : در سه سال اخیر از دانشکده به دانشگاه ارتقاء یافت و هم اکنون با پذیرش دانشجو در رشته ی پزشکی و تحت پوشش داشتن چندین بیمارستان بزرگ دولتی در غرب خراسان رضوی ، سبزوار را به یکی از قطب های بزرگ تأمین بهداشت و امور درمانی در استان تبدیل کرده است. هم اکنون نیز طرح جامع توسعه ی این دانشکده تهیه شده است.
گفتنی است در پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار که در زمین بزرگی بالغ بر ۱۰۰ هکتار در یکی از نقاط شمال شهر سبزوار درحال ساخت است ، احداث یک بیمارستان دولتی با ۴۰۰ تخت خواب که ازتمام بیمارستان های فعلی سبزوار بزر گتر است نیز درنظر گرفته شده است که کمک شایانی به ارتقاء سطح بهداشتی و درمانی نه تنها سبزوار و شهر های اطراف بلکه کل استان خراسان رضوی خواهد کرد. همین امر گام مهمی در تثبیت جاگاه مرکزیت بهداشتی و درمانی سبزوار در غرب استان محسوب خواهد شد.
۳- دانشکده ی دولتی علوم قرآنی که در سال جاری تأسیس شد و می رود تا در آینده ای نزدیک تبدیل به یکی دیگر از مراکز بزرگ دولتی و دانشگاهی در دارالمومنین سبزوار بشود.
گفتنی است در تأسیس و راه اندازی این دانشکده که چند شهردیگر خراسان رضوی نیز به شدت پیگیر گرفتن امتیاز آن بودند ، نمایندگان فعلی سبزوار نقشی بسیار محوری داشته اند.
۴- دانشگاه آزاد واحد سبزوار به عنوان یکی از بزرگترین شعبه های دانشگاه آزاد شمال شرق کشوربعد از مشهد است که در این سالها فعالیت های توسعه ای خود را ادامه داده و اخیراً در سفر رئیس دانشگاه آزاد کشور به سبزوار تأسیس واحد علوم و تحقیقات در این دانشگاه تصویب شد.
۵- دانشگاه آزاد جوین که از سال ۱۳۸۷ در رشته های کاردانی برق-کامپیوتر با پذیرش ۴۰ دانشجو شروع بکارنموده است، و در سال های بعد مجوز رشته های کارشناسی عمران-معماری و شهرسازی و علوم سیاسی نیزبرای این دانشگاه اخذ شده است.
این دانشگاه با دارا بودن ۲۰۰ هکتار زمین کشاورزی با یک حلقه چاه عمیق کشاورزی دارای یک موقعیت ممتاز و منحصر به فرد دربین دانشگاههای آزاد استان میباشد.
۶- دانشگاه های پیام نور در سبزوار ، جوین ، جغتای و داورزن که در این سالها به فعالیت های توسعه ای خود ادامه داده اند. و تعداد زیادی دانشجو همه ساله دراین دانشگاه ها پذیرفته می شوند. لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور جوین در سالهای گذشته بین دانشگاه های تازه تأسیس پیام نور خراسان رضوی مقام نخست را به خود اختصاص داده است.
۷- تأسیس و گسترش چندین دانشکده ی فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی مختلف در سبزوار که وجود هریک از این دانشکده ها در سایر شهرستان های خراسان رضوی معمولاً باعث فخر و مباهات دیگرهم استانی های عزیزمان می شود اما این دانشگاه ها در سبزوار به خاطر وجود چندین دانشگاه ه بزرگتر دولتی ، تا کنون کمتر مجال دیده شدن به دست آورده اند.
اینک با اطمینانی هرچه بیشتر معتقدیم سبزوارشهر دیرینه های پایدار در کنار سایر بخش ها و شهرستان های تازه تأسیس خود در زمینه ی علمی و دانشگاهی به سرعت در مسیر توسعه ای پایدار قرار گرفته است.تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

 

           جغرافیا

      تاریخ

      

         اجتماعی


موضوعات مرتبط: فهرست مقالات علوم اجتماعی

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

دانلود کتاب نهضت سربداران خراسان

کتاب نوشته ی ایرانشناس روس تبار یعنی پطروشفسکی است. اصل این کتاب در مجله شماره چهاردهم علوم وفناوری روسیه منتشر شده است. و مرحوم کریم کشاورز که از مترجمین نامدار ایرانی بوده اند این کتاب را به فارسی ترجمه کرده اند. مرحوم کشاورز کتابهای بسیاری را از زبانهای روسی و فرانسه به فارسی ترجمه کرده اند و انگیزه خود را از ترجمه این کتاب: فقدان کتابی مناسب در مورد این نهضت مردمی دانسته اند.

آدرس دانلود فایل

http://www.tarikheslam.com/downloadbook/file/293-----.htmlتاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

تاریخ اسلام و ایران گالری تصویراهل بیت علیهم السلام

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام

باید اذعان داشت که اینترنت جزئی از زندگی ما شده است، و شاید در آینده ای نزدیک تحقیق و پژوهش بدون استفاده از اینترنت و کامپیوتر کاری بس دشوار باشد ما در «کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام» تلاش کرده ایم لذت مطالعه و پژوهش با اینترنت را برای شما کاربران و محققان گرامی، بیشتر ملموس کنیم
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام به سه بخش عمده تقسیم می شود
مطالعه ی آنلاین: شما در این بخش می توانید کتابها را به صورت آنلاین مطالعه کنید
دانلود کتاب: کتابهای عمومی و تخصصی در حوزه ی تاریخ اسلام را می توانید از این بخش دانلود کنید
کتابشناسی: اگر دوست دارید در مورد محتویات کتاب اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید به بخش کتابشناسی مراجعه کنید


موضوعات مرتبط: کتابخانه تخصصی تاریخ

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

کاربرد تلفيقی سيستم اطلاعات جغرافيايی و سنجش از دور در مطالعه حريم و تغيير شکل مسيلها

 

ابوالقاسم دادرسی سبزوار

عضو هيات علمی مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی خراسان - سبزوار، ص پ 103 -  تلفن: 05712647006

 

چکيده

تولد تمدن های بزرگ در کنار آب بوده و در حال حاضر شهرهای بزرگی در دنيا وجود دارند که در حاشيه ی رودخانه ها و مسيل ها توسعه يافته اند. افزايش جمعيت شهری  و نياز روز افزون آنها به زيبا ديدن فضای اطراف خود، لزوم توجه به اكوسيستم های طبيعی را در فضای شهری تشديد و بالا رفتن آلودگی های زيست محيطی و نياز انسان به محيط های پاک، توجه به اين مهم را دو چندان می سازد.

کال شور شهرستان سبزوار که بزرگترين و مهمترين کال ايران مرکزی به شمار می آيد، يکی از مهمترين منابع طبيعیِ کشور است که متاسفانه بدون استفاده بهينه از حاشيه ی جنوبی شهر سبزوار عبور و در ادامه از طريق دشت خارتوران وارد دشت کوير می شود. در اين بررسی ميزان تغييرات مشخصه های هندسی و وسعت اجزاء کال شور در حاشيه شهر سبزوار که می تواند به عنوان يک منبع طبيعی مورد توجه و ساماندهی قرار گيرد به کمک پيمايشهای صحرايی، داده های ماهواره و سيستم اطلاعات جغرافيايی، مورد ارزيابی قرار گرفته است. بديهی است فرآيند طراحی و اجرای عمليات ساماندهی و زيبا سازی پايا در حريم کال، نيازمند مطالعه و کسب اطلاعات علمی و گزارشات دقيق است که اين امکان با تلفيق سيستم اطلاعات جغرافيايی و سنجش از دور مورد توجه قرار گرفته است.

نتايج نشان داد که به کارگيری GIS و RS می تواند به عنوان تکنيکهای قدرتمندی در مطالعه ی حريم و تغيير شکل مسيل ها مورد استفاده قرار گيرد و سرعت دسترسي مجدد و پايش اراضی حاشيه را به دقت و کم هزينه برای برنامه ريزان فراهم آورد.

کلمات کليدی: سيستم اطلاعات جغرافيايی- سنجش از دور- مسيل- کال- حريم- سبزوار.

 

مقدمه

            مسيل هاي شهري علاوه بر اينكه به عنوان مجاري طبيعي جمع آوري و انتقال بارشهاي جوي عمل مي كنند، در بسياري از نقاط جهان و مناطقي از كشورمان ساماندهي و مورد بهره برداري بهينه قرار گرفته اند. صرف نظر از اهميتي كه توجه به مسيلهاي شهري براي جلوگيري از تخريب سيلاب و مسدود شدن معابر و مجاري دارند، استفاده از آنها به عنوان اماكن تفريحي و چشم اندازهاي طبيعي در مناطق شهري، بسيار حائز اهميت است.

 

رود شور شهرستان سبزوار که در گويش محلی به کال شور معروف است، بزرگترين رودخانه ای است که از شمال شرق کشور وارد حوزه آبخيز ايران مرکزی شده و به دشت کوير منتهی می گردد. رودخانه ی کال شور از ارتفاعات 2600 متری کوه های کمر سياه در شمال غرب تربت حيدريه سرچشمه گرفته و پس از طی مسافتی بيش از 220 کيلومتر به ارتفاع کمتر از 800 متری دشت خارتوران و سپس دشت کوير وارد می شود. اين كال با شيب متوسط 2/1 درصد متاسفانه بدون استفاده از جنوب شهر سبزوار عبور مي كند.

در اين تحقيق با استفاده از پيمايشهاي ميداني و طبقه بندي پلان از داد هاي ماهواره، خصوصيات هندسي رودخانه كال شور در محل حاشيه ي شهر سبزوار مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي مسير آن به عنوان يك منبع طبيعيِ قابل توجه در برنامه ريزي فضاي سبز شهري، بررسي شده است.

 

مواد و روشها

            منطقه ي مورد بررسي شهر سبزوار در غرب استان خراسان رضوي مي باشد. بر پايه ي مطالعات به عمل آمده {1}، متوسط دراز مدت بارندگي در منطقه 189 ميلي متر و متوسط سالانه ي دما 6/17 درجه سانتي گراد مي باشد كه تير ماه با متوسط 1/31 درجه ي سانتي گراد گرمترين و دي ماه با متوسط 1/3 درجه سانتي گراد سردترين ماههاي سال در منطقه ميباشند. متوسط مطلق حداقل درجه حرارت 20- درجه سانتي گراد و متوسط مطلق حداكثر درجه حرارت 5/45 درجه سانتي گراد است كه هر دو به ترتيب در سردترين و گرمترين ماه سال به وقوع پيوسته اند. همين مطالعات نشان ميدهد كه منطقه تحقيق با دارا بودن متوسط سالانه ي 40 درصد نم نسبي، تبخيري معادل 1430 ميلي متر در سال را دارا مي باشد. شكل 1، موقعيت منطقه ي مورد پژوهش را در استان خراسان رضوي نشان مي دهد.

            به منظور بررسي حريم و تغيير شكل رودخانه كال شور در حاشيه ي شهر سبزوار، قديمي ترين و جديد ترين داده هاي موجود منطقه تهيه و به كمك بسته نرم افزاري ILWIS 3.0-GIS  به سيستم وارد گرديد. براي اين منظور داده هاي رقومي ماهواره لندست با سنجنده TM مربوط به گذر 161 رديف 35، ثبت شده در 29 آوريل سال 1987 ميلادي و 13 مي سال 2001 ميلادي، مورد استفاده قرار گرفتند. اين داده ها قبل از بكارگيري، با هدف حذف تاثيرات گرد و غبار، مه، بخار و... موجود در جو زمين، تصحيح اتمسفري و با انگيزه اصلاح اعوجاجات هندسي تصاوير، تصحيح هندسي شدند.

به واسطه مقايسه بسيار دشوار تصاوير ماهواره اي در باندهاي مستقل، متراكم كردن داده هاي ماهواره در يك تصوير، از شيوه هاي مناسب بارز سازي تصاوير ماهواره به شمار مي آيد كه يكي از عمومي ترين اين روشها، استفاده از باندهاي قرمز، سبز و آبي در ايجاد تصاوير كاذب رنگي (FCC) مي باشد. اين تصاوير از تركيب حداقل 3 كانال تصويري در محيطRGB(Red,Green,Blue)  حادث مي گردند كه پس از آشكارسازي با روشهاي موجود، پديده هاي زميني با وضوح قابل اعتمادتري در آنها قابل تفسير و تعبير مي باشند.

در اين بررسي تعداد فراواني تلفيق باندي، تشكيل ايندكس و تجزيه عوامل اصلي ساخته و تشكيل ماتريس همبستگي بين باندهاي تصوير منتخب (به جز باند 6) و محاسبه ضريبِ شاخصِ مطلوبيت براي يافتن بهترين تركيب سه باندي، صورت گرفت. همچنين با انجام عمليات سعي و خطا، بهترين تصوير رنگي براي دسترسي به هدف مورد نظر حاصل گرديد.

همزماني ثبت تصاوير ماهواره  (10 ارديبهشت براي تصوير سال 1987 و 24 ارديبهشت براي تصوير سال 2001)، امكان هر گونه خطا در مرحله ي تفسير و طبقه بندي را به شدت كاهش داد.

با تفسير ديداري تصوير سه باندي مورد نظر بر روي مانيتور و استفاده از تكنيك on screen digitizing در محيطILWIS 3.0-GIS  اقدام به برداشت پلان كال در بخش پاياب آن گرديد. محدوده مناطق در دو تصوير مورد نظر تفكيك و مساحت تحت پوشش در دو مقطع زماني، بررسي شد. با تلفيق و مقايسه پلان هاي مورد بحث، تغييرات مرفولوژيكي كال طي مدت زمان مورد بررسي ارزيابي گرديد. محدوده ي مورد بررسي طولِ مسيري از كال بود كه از حاشيه ي شهر سبزوار عبور ميكرد. اين مسير از موقعيت 552848 متر تا 568218 متر طول شرقي و3997670 متر تا 4000396 متر عرض شمالي، برخوردار بود. شكل شماره 2 تغييرات مورد بحث را در اين محدوده، نشان مي دهد.

 

نتايج و بحث

امكان ساخت تعداد زيادي تصاوير كاذب رنگي در محيط RGB فراهم است لكن بهترين FCC بستگي به هدف مورد بررسي دارد. از ميان تعداد فراوانيFCC هاي ساخته شده در اين پژوهش، نهايتاً تركيب سه بانديRGB531، به عنوان مناسب ترين تركيب باندي جهت دست يابي به اهداف اين بررسي، با روش سعي و خطا مورد تاييد و بهره برداري قرار گرفت. . اين تركيب 3 باندي، وضوح بيشتري را در شناسايي عوارض فرسايش، نسبت به شاخص OIF از خود بروز مينمود. تصوير فوق قادر بود ضمن تمايز حاشيه، كال را با رنگ واقعي خود در طبيعت، نمايش دهد. شكل شماره 3 تركيب باندي فوق در منطقه مورد بررسي در سال 1987 كه در مرحله ي طبقه بندي مورد استفاده قرار گرفت را نمايش مي دهد.

نتايج حاصل از مطالعه ي حريم و تغيير شكل مسير كال شور سبزوار، در جدول و نمودار شماره 1، خلاصه گرديده است. چنانچه از اين جدول و نمودار ملاحظه مي شود، طي 14 سال طول دوره مورد بررسي از ارديبهشت سال 1366 تا ارديبهشت سال 1380 خورشيدي و در محدوده اي از كال كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، 104092 متر  به سطح حريم كال اضافه شده است.

نتيجه گيري نهايي تحقيق، تاكيدِ كاراييِ تصوير سه باندي RGB531 در مطالعه حريم و تغيير شکل مسيلها و سازگاري سيستم اطلاعات جغرافيايي در تلفيق با داده هاي سنجش از دور، در اين مطالعات ميباشد. همچنين استفاده از باندهاي 5، 2 و PCA234 در طبقه بندي پلان و بررسي خصوصيات هندسي رودخانه كال، نتايج قابل قبولي را به همراه داشته است.

با تكيه به نتايج حاصله، طراحي، محاسبات و ارائه ي راهكارهاي اجرايي مرتبط با حريم و بستر مسيلها، با هدف استفاده بهينه از آن در برنامه هايِ تفريحي، توريستي، اقتصادي، فضاي سبز و زيبا سازي، با تلفيق سيستم اطلاعات جغرافيايی و سنجش از دور به عنوان دو تكنيـك مناسب و مفيد در جمع آوري اطلاعات و تصميم گيري سريعتر، دقيق تر و با صرفه تر، براي کسب اطلاعات علمی و گزارشات مرتبط، با دقت و سرعت قابل قبولي فراهم است.

 

 

جدول1: تغييرات سطح اراضي حريم كال (1987-2001)

تغييرات مساحت نسبت به سال 1987

مساحت 2001

مساحت 1987

موضوع

متر مربع

درصد

متر مربع

درصد

متر مربع

درصد

حريم كال

104092

4/2

4419369

100

4315277

100

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودار 1: تغييرات سطح اراضي حريم كال در محدوده ي مورد بررسي (1987-2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 1: موقعيت منطقه مورد پژوهش در استان خراسان رضوي

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل 2: تغييرات مرفولوژيكي كال شور طي مدت زمان مورد بررسي (1987-2001)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 3: تركيب 3 باندي RGB 531، از تصويرTM به شماره سين 35-161  به تاريخ 29 آوريل سال 1987، محدوده اجرای طرح و موقعيت كال نسبت به شهر سبزوار

 

منابع

1-   دادرسي سبزوار، ابوالقاسم، 1385. مطالعات هوا و اقليم طرح جامع فضاي سبز شهر سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، سبزوار: 73 صفحه.

2-      اميرآبادي زاده، ح.، ق. شاد، غ. سنجري و م. شكويي. 1375. پوشش گياهي منطقه سبزوار. موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور. تهران: صفحه 4.

3-      نجفي ديسفاني، م. 1372. سنجش از دور و آموزش آن در دانشگاه تربيت مدرس. نشريه دانشگاه تربيت مدرس تهران، شماره 15 و 16: ص ص 18-14.


موضوعات مرتبط: کاربرد تلفيقی سيستم اطلاعات جغرافيايی و سنجش از دو

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
استان سربداران
موضوعات مرتبط: استان سربداران

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
تجدد مآبي در لواي کشف حجاب
خراسان - مورخ شنبه 1390/10/17 شماره انتشار 18025
نويسنده: دکتر محسن سليم

شواهد تاريخي اذعان دارد که جامعه با فرهنگ ايراني، پوشش و عفاف را دو مقوله پيوسته و شرط آراستگي رواني انسان و تهذيب اخلاقي جامعه مي دانسته است. نقش ها و تنديس هاي پيدا شده از دل خاک و سنگ، نمونه هاي زنده و گويايي است که بر اين امر گواهي مي دهد. از جمله مجسمه هاي کشف شده در کوه رنگان بهبهان يا تصاوير حک شده بر ديواره هاي تخت جمشيد، نشان مي دهد که چگونه زنان ايراني با پيراهن و دامني بلند و شکيل در محافل حاضر مي شدند. همچنين در يک نقش برجسته آشوري تصوير زنان ايراني دوره مادها با پيراهن بلند و روپوشي کوتاه تر اما همراه با شنل و موهايي بسته شده در توري ديده مي شود.در روزگاران کهن، بانوان اصيل از البسه باشکوه ولي ساده استفاده مي کردند و حتي در تصويري از عهد اشکاني، زني ايراني ديده مي شود که چادر بر سر دارد و دستاري روي سرش نمايان است.سياحتگران غربي نيز از پوشاک و نحوه حجاب و عفاف زنان ايراني سخن گفته و اعتراف کرده اند که کمتر مرد اروپايي يا بيگانه اي موفق شده است چهره زن مسلمان ايراني را نظاره کند. با ظهور موج تجددگرايي و آشنايي ايرانيان با فرهنگ غرب، زمينه کشف حجاب و عريان گرايي ايجاد شد. اين که نخستين شواهد اين حرکت در چه زماني رخ نمود، به درستي مشخص نيست.اما مي توان در نوشته هاي برخي از روشنفکران غرب زده و توصيفات تعدادي از سياحتگران ايراني از پوشش زنان در اروپا، سرنخ هايي را پيدا کرد.

اعتراض روشنفکراني چون آقاخان کرماني به سنت حجاب و قلمداد کردن آن به نمود واپس ماندگي و همچنين کشف حجاب نخستين زن ايراني يعني طاهره برغاني معروف به قرة العين را نبايد از نظر دور انگاشت.در سال ۱۲۶۴ ق/ ۱۲۲۶ خ، در حومه روستاي بدشت شاهرود، طاهره با همراهي يکي ديگر از حواريون علي محمد باب، پيشواي فرقه بابيه، چادر از سر برگرفت و سيماي خويش را به حاضران عرضه داشت. حرکتي که در آن جمع، حتي باعث اعتراض برخي از پيروان باب شد. اندکي بعد، وقتي ناصرالدين شاه قاجار از سفر فرنگ بازگشت، حکايت هاي او از زنان رقاصه و لباس هاي نيمه برهنه و فريبنده «نسوان فرنگستان» چنان در ميان زنان حرمسرا غلغله انداخت که به تعبير عبدا... مستوفي، لباس زنان اعيان به کلي دچار تغيير شد.جالب آن که زنان درباري با شنيدن خاطرات شاه از لباس بالرين هاي اروپايي، جامه هايشان را کوتاه تر کردند و به جاي آرخالق سنتي، از نيم تنه اي با آستين شمشيري و يخه برگردان استفاده کردند و حتي کفش هاي زنانه هم تغيير کرد و به جاي نعلين و صندل هاي راحت، کفش هاي چرمي براق يا پاشنه بلند مد شد.اما نبايد همه بار گناه را بر دوش دربار و اشراف مدگرا انداخت. اين که چاقچور به جوراب ماهوت گلي و کفش ساغري به کفش دستک دار تبديل شد، نتيجه مدگرايي جامعه ايراني در حال گذار به سوي مدرنيته هم بود. با وجود تاکيد جامعه بر حفظ حجاب زنان و حساسيت مردان ايراني نسبت به آن براي تحکيم مباني خانواده و صيانت از ناموس، گرايش به سمت البسه غربي براي تظاهر به مدنيت و تجدد، باعث شد تا در آن سوي اين جبهه فرهنگي، شرکت هاي تجاري غرب بکوشند تا با افزايش فروش منسوجات رنگارنگ و فريبنده خود، عادات و رسوم ملت مسلمان ايران را در زمينه پوشاک و لباس تغيير دهند.با اين حال تازماني که دولت تجددگراي پهلوي براي تضعيف ارزش هاي سنتي و ديني جامعه اقدام نکرده بود، مردم شهرها و روستاها به طور عمده در برابرفرهنگ ضدحجاب مقاومت مي کردند.

پس از تنها سفر خارجي رضا شاه کلاه شاپو اجباري شد

اما رضاشاه در راستاي برنامه هاي نوسازي فرهنگي خود، مبارزه با جلوه هاي فرهنگ و سنت اسلامي را شدت بخشيد و با بهره گيري از شرايط حاصل از شوق به تحصيل در مدارس جديد به انجام تغييراتي در نظام آموزشي و اجباري کردن استفاده از کلاه شاپو و در نهايت صدور قانون متحدالشکل کردن البسه دست زد.پس از تنها سفر خارجي اش به ترکيه بود که رضاشاه با هدايت کارگزاران غرب گرا و روشنفکران تجددخواه، دست به کار تغيير پوشش ايرانيان شد. از ديدگاه منورالفکرهاي وابسته به دستگاه پهلوي و شخص رضاشاه- همان طور که باني غرب زدگي در روسيه يعني تزار پتر اول تصور مي کرد- مردم ايران در صورتي متمدن و فرهيخته مي شدند که لباس متحدالشکل مي پوشيدند و کلاه پهلوي بر سر مي گذاشتند و زنان چادر و برقع از پيکر و صورت خويش برمي گرفتند! به نوشته مستشارالدوله سفير وقت ايران در ترکيه، رضاشاه چنان از جلوه هاي ظاهري پيشرفت در ترکيه متاثر شده و به حيرت افتاده بود که «تا پاسي از شب نخوابيد و در تالار بزرگ خانه ملت قدم مي زد و فکر مي کرد و گاه گاه بلند مي گفت: عجب! عجب! وقتي چشمان شاه متوجه من شد که در گوشه تالار ايستاده بودم، فرمود: صادق، من تصور نمي کردم ترک ها تا اين اندازه ترقي کرده و در اخذ تمدن اروپا جلو رفته باشند. حالا مي بينم که ما خيلي عقب هستيم مخصوصا در قسمت تربيت دختران و بانوان؛... فورا بايد با تمام قوا به پيشرفت سريع مردم مخصوصا زنان اقدام کنيم.»وجود چنين تصورات و دلمشغولي ها بود که در روز ۲۷ آذر ۱۳۱۴ خ، بخشنامه کشف حجاب توسط نخبگان سياسي حکومت براي تصويب رضاشاه به دربار فرستاده شد تا در اول دي همان سال دستورالعمل اجراي غيررسمي قانون کشف حجاب به تمام ولايات ايران ارسال شود. اندکي بعد و در روز ۱۷ دي ۱۳۱۴، شخص رضاشاه براي اعطاي گواهينامه فارغ التحصيلي به دختران دانش آموخته به دانشسراي عالي تهران رفت و در حالي که ملکه ايران و دختر بزرگش بدون حجاب بودند و لباس اروپايي به تن کرده بودند، طي نطقي از کشف حجاب و پيشرفت زنان سخن گفت.

بالاخره حجاب ممنوع شد

از فرداي آن روز، بر سر کردن چادر در کوچه ها وخيابان هاي پايتخت ممنوع شد و دولت و دستگاه هاي اجرايي موظف شدند براي پيشبرد اين طرح در ولايات مختلف نيز بکوشند.بدين منظور از اقدامات تبليغاتي و انتظامي کمک گرفته شد. ابتدا دستور داده شد تا کارمندان دولت و همسرانشان با پوشش جديد در جلسات اجباري شب نشيني و مجالس مختلف دولتي ها شرکت کنند و کساني که در اين مراسم شرکت نمي کردند، به طور رسمي مورد تهديد قرار مي گرفتند همچنين آموزگاران و دختران دانش آموز از داشتن حجاب منع شدند.کمي بعد، ماجرا به عرصه خيابان ها کشيده شد.ديگر در برخي مراکز زنان باحجاب را راه نمي دادند و در معابر عمومي، پاسبانان از اهانت و کتک زدن به زن هاي چادري ابايي نداشتند. گاه ماموران زن هايي را که بالاجبار و براي فرار از دست ماموران، پارچه روي سر مي انداختند، کتک مي زدند و در مواردي با ورود به منازل مردم، اتاق ها و صندوق لباس مردم را تفتيش مي کردند. با اين همه، کمي بعد که حوزه عملکرد مسئولان کشف حجاب گسترش يافت و حتي در مواردي با جامعه روحانيت به تعارض برخاستند، موج اعتراض هاي علماي ديني و مردم در سراسر کشور و در شهرهايي با ساختار سنتي و روحيات اعتقادي نظير قم، مشهد، شيراز و... بلند شد.حرکتي توفنده که برجسته ترين جلوه آن را مي توان در قيام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به نظاره نشست. اگرچه با انتشار خبر قيام مذکور، زمينه اعتراض هاي وسيع تر اجتماعي فراهم شد، اما متاسفانه به دليل نبود رهبري منسجم و نيز برخورد خشونت آميز رژيم پهلوي، اين اعتراض ها ناکام گذاشته شد و جانشينان رضاشاه و دار و دسته اش در دوره زمامداري محمدرضا شاه، به روش هاي فريبکارانه و به ظاهر مسالمت آميزتري درصدد تحقق قانون حذف حجاب و پوشش اسلامي و ايراني برآمدند. مرحله ديگري از تجددزدگي غرب گرا با شعار مدرن شدن و مدگرايي به مرحله اجرا درآمد.


موضوعات مرتبط: تجدد مآبي در لواي کشف حجاب

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
۵ گنج گمشده جهان
خراسان - مورخ شنبه 1390/10/17 شماره انتشار 18025
نويسنده: مترجم: حق پرست

آن ها سمبل هاي شگفت آور ثروت و در عين حال سقوط و انحطاط هستند. کساني که آ ن ها را ديده اند از زيبايي خيره کننده شان شگفت زده شده اند اما اکنون آن ها کجا هستند. در اين مطلب به معرفي 5 مورد از عظيم ترين گنجينه هاي گمشده جهان مي پردازيم و با گنجينه اي شروع مي کنيم که بالغ بر ۱۴۲ ميليون دلار مي ارزد!

اتاق کهربا:

اين اتاق که از آن به عنوان هشتمين شگفتي جهان ياد مي شود، به طور قطع بي نظيرترين گنجينه گمشده تاريخ است. اين اتاق ۱۱ فوت مربعي داراي پانل هاي ديواري جواهرنشان تزيين شده با چندين تن کهرباي درخشان، آينه هاي بزرگ با قاب طلا و ۴ معرق کاري بزرگ و فوق العاده است.

کهربا در قالب ۳ رديف با جواهرات گران بها و چارچوب هاي شيشه اي که هنرمندانه روي آن ها کنده کاري شده، تزيين شده است. اين اتاق توسط پادشاه پروس ساخته و به سزار روسيه در سال ۱۷۱۶ هديه شد. اين اتاق زيبا و گران بها در کاخ کاترين در حوالي سن پترزبورگ واقع شده بود. در زمان حمله آدولف هيتلر، محافظان اتاق کهربا نگران از تخريب آن، تصميم به جابه جايي اتاق گرفتند اما کهربا شروع به فروپاشي کرد بنابراين تصميم گرفتند اتاق رابا کاغذ ديواري بپوشانند.آن ها در اين مخفي سازي چندان موفق نبودند و زماني که نازي ها در اکتبر ۱۹۴۱ به لنينگرادحمله کردند، آن را تصرف و در قلعه کنيزبرگ در معرض ديد عموم قرار دادند اما زماني که اين قلعه در آوريل ۱۹۴۵ تسليم شد، گنجينه افسانه اي هرگز يافت نشد. مشخص نيست که روس ها خودشان گنجينه را نابود کردند و يا در گوشه اي ناشناخته مخفي شده است. البته ساختار اين اتاق را در کاخ کاترين براي نمايش بازسازي کرده اند.

گنجينه ريش سياه:

دزد دريايي معروف به ريش سياه تنها۲ سال (۱۷۱۶ تا ۱۷۱۸) در درياها به چپاول مشغول بود اما در اين مدت ثروت عظيمي گردآورد.پس از اين که اسپانيايي ها انبوه طلا و نقره از مکزيک و آمريکاي جنوبي جمع آوري کردند، ريش سياه و ديگر راهزنان به کشتي هاي مملو از گنجينه که در حال برگشت به اسپانيا بودند، حمله کردند.

در نوامبر ۱۷۱۸ اين دزد دريايي دستگير و به دار آويخته شد اما هيچ کس متوجه نشد که چه بر سر گنجينه عظيم وي آمد. وي در اعترافات خود اعلام کرده بودکه آن را دفن کرده است اما هرگز محل آن کشف نشد. کشتي غرق شده ريش سياه در سال ۱۹۹۶ در حوالي کاروليناي شمالي کشف شد اما گنجينه درون آن نبود. مکان هاي احتمالي اين گنجينه غارهاي جزاير کاي مان و جزاير کارائيب عنوان شده است.

گنجينه هاي ليما:

در سال ۱۸۲۰ شهر ليماي پرو در آستانه شورش بود. والي شهر به عنوان يک اقدام پيشگيرانه تصميم گرفت ثروت عظيم شهر را به مکزيک منتقل کند.اين گنجينه ها شامل سنگ هاي قيمتي و شمعدان ها، ۲مجسمه بزرگ طلا از حضرت مريم درون ۱۱ کشتي بار زده شده بود. والي شهر کاپيتان ويليام تامپسون را مسئول حمل اين گنجينه ۶۰ ميليون دلاري کرد، غافل از اين که وي يک دزد دريايي بود. پس از اين که کشتي به وسط دريا رسيد، وي ماموران پرويي را به قتل رساند و اجسادشان را درون آب انداخت. تامپسون گنجينه را در يکي از جزاير اقيانوس هند دفن کرد. وي و افرادش تصميم گرفتند پس از مدتي با آرام شدن اوضاع، به سراغ گنجينه بروند اما در راه بازگشت دستگير شدند. همه افراد غير از تامپسون به دار آويخته شدند.تامپسون موافقت کرد براي نجات جانش، جاي گنجينه را فاش کند اما در هنگام ورود به جزيره مورد نظر، به درون جنگل گريخت و ديگر هرگز کسي اثري از وي و گنجينه نيافت. از آن زمان بيش از ۳۰۰ سفر اکتشافي ناموفق به ليما براي يافتن گنجينه انجام شده است.

گنجينه گمشده فرعون:

زماني که در سال ۱۹۲۲ هووارد کارتر مقبره توتانخامن را در دره پادشاهان مصر کشف کرد، مسحور انبوه اشياي گران قيمت و دست سازي شد که براي همراهي پادشاه جوان به جهان ديگر، درون مقبره قرار گرفته بود. درون تالار دفن، گنجينه اي مملو از جواهرات و اشياي دست ساز وجود داشت که کارتر براي دسته بندي و ثبت تمامي آن ها بالغ بر ۱۰ سال وقت صرف کرد. اما زماني که تالارهاي دفن فراعنه برجسته تر در اواخر قرن ۱۱ کشف شد، محفظه هاي مربوط به گنجينه ها خالي بود.هجوم سارقان به مقبره ها امري معمول طي قرن هاي گذشته بوده اما حجم جواهرات و اشياي موجود در تالارها به حدي عظيم بوده که بعيد به نظر مي رسد طي سرقت هاي کوچک به بيرون برده شده باشد، در ميان مظنونان احتمالي، يک حاکم به نام Herihor بيش از همه در معرض اتهام قرار دارد. وي خود را به عنوان مسئول اکتشافات دره پادشاهان منصوب کرد.مقبره وي هرگز يافت نشد اما کارشناسان معتقدند که در صورت يافت شدن، گنجينه بسياري از فراعنه مصر سرانجام در معرض ديد قرار خواهد گرفت.

گنجينه Montezuma:

در زمان هجوم اسپانيايي ها به امپراتوري آزتک در مکزيک در تاريخ يک جولاي ۱۵۲۰، پادشاه Montezuma به شدت مجروح شد و هرناندو کورتس فرمانده اسپانيايي به همراه افرادش تحت محاصره جنگجويان آزتک در پايتخت قرار گرفت. پس از روزها درگيري خونين، کورتس به افرادش دستور داد گنجينه هاي عظيم Montezuma را بسته بندي کردند تا شبانه بگريزند. اما هنوز مسير زيادي را طي نکرده بودند که تحت محاصره قرار گرفتند. اين درگيري و کشتار عظيم درياچه «تزوکو» را مملو از اجساد اسپانيايي ها و گنجينه سرقت شده Montezuma کرد. ارتش وحشت زده اسپانيا در تلاش براي نجات جانشان، از بردن غنايم و گنجينه صرف نظر کردند. اين گنجينه حاوي سکه هاي طلا و نقره بي شمار و جواهرات ذي قيمت بود. کورتس و افرادش يک سال بعد برگشتند. ساکنان پايتخت با آگاهي از هجوم دوباره اسپانيايي ها، بقاياي گنجينه هاي شهر را در اطراف و درون درياچه «تزوکو» دفن کردند. اين گنجينه عظيم در زير انبوه گل و لاي به قدمت ۵ قرن در حاشيه مکزيکوسيتي (مظهر مدرن پايتخت آزتک ها) مدفون شده است. نسل هاي متعدد جويندگان گنج تلاش هاي ناموفقي براي يافتن اين گنجينه عظيم انجام دادند و حتي يکي از روساي جمهور سابق مکزيک دستور داد بستر درياچه را لايروبي کنند اما هيچ اثري از گنجينه يافت نشد.


موضوعات مرتبط: ۵ گنج گمشده جهان

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

درس اول جغرافی سال سوم

 

برای آموختن جغرافیا از چه وسایلی استفاده می شود؟

هدف کلی :

آشنایی با وسایلی که برای آموختن جغرافیا مورد نیاز است

اهداف جزئی :

آشنایی با کره ی جغرافیایی

آشنایی با نقشه جغرافیایی و چگونگی تهیه آن

آشنایی با انواع نقشه های جغرافیایی

آشنایی با ارزش ابزار آموزشی در جغرافیا

دانش آموز عزیز به شکل زیر نگاه کنید .

این یک کره ی جغرافیایی است. کره جغرافیایی مدل کوچک شده زمین است. از کره ی جغرافیایی اطلاعات زیادی می توان آموخت: خشکی های روی زمین (قاره ها )، اقیانوس ها، چگونگی ارتباط مردم جهان با یکدیگر از راه دریا، محل قطب شمال و جنوب، محل خط استوا و چگونگی تقسیم شدن زمین به دو نیم کره ی شمالی و جنوبی، نصف النهار ها و چگونگی تقسیم شدن زمین به دو نیم کره ی شرقی و غربی و بسیاری اطلاعات دیگر.

ساخت یک کره ی جغرافیایی

نقشه چیست؟

نقشه، تصویری است از پدیده های سطح زمین که به نسبت مورد نیاز کوچک شده است.

نقشه انواع مختلفی دارد و امروزه برای تهیه ی نقشه های جغرافیایی از عکس های هوایی و ماهواره ای استفاده می کنند. پس از تهیه ی عکس های هوایی، با استفاده از وسایل پیشرفته آن ها را به نقشه تبدیل می کنند.

برای تهیه نقشه باید از بالا به صورت عمودی به پدیده های روی زمین نگاه کرد نه به صورت مایل. برای تهیه نقشه ی ساده ای از یک کوه از نقاط «هم ارتفاع» بر روی آن کوه استفاده می کنند یک سیب زمینی بردارید پس از رسم دایره هایی بر روی سیب زمینی آن را به طور عمودی نیز به دو قسمت تقسیم کنید. در این حالت محل تماس دایره با دو لبه ی سیب زمینی را در نظر بگیرید هر یک از این دو نقطه با هم ارتفاع یکسانی دارند. در واقع ارتفاع همه ی نقاط روی هر دایره یکسان است.

انواع نقشه ها:

در جغرافیا برای نمایش دادن هر موضوعی نقشه ی خاصی تهیه می کنند، مثلاً ناهمواری ها، میزان بارندگی در یک منطقه، راه های یک کشور، یا پراکندگی جمعیت و شهر و روستا و ...

اطلس:

به مجموعه ای از نقشه ها که در یک کتاب جمع آوری شده باشند اطلس می گویند. اطلس ها در آموزش جغرافیا ارزش بسیاری دارند.

 

 


موضوعات مرتبط: 202020

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

عکس شهر شهرستان سبزوار, خراسان رضوی


="" By
Infinity="" H-="" Showghi=constant speed ...(HUD) like to sleep ?"" (Sarhowzaki)<="" a>?="">Sunset in Resting at SunsetPretty MountainسبزوارSabzevar (Bashtin)مقبره واعظ سبزواری Vaez'S tombHakim Sabzevari SQ میدان حکیم سبزواریمصلای سبزوارMosallaمصلای سبزوارMosallaAlangar, Belashabadyakhchalhaye-sabzevar
موضوعات مرتبط: عکس شهر شهرستان سبزوار, خراسان رضوی

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

 

 

مسجد گوهرشاد


موضوعات مرتبط: عکس

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
شهر سوخته در ۵۶ کیلومتری زابل در استان سیستان و بلوچستان و در حاشیه جاده زابل - زاهدان واقع شده است .این شهر در ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد پایه گذاری شده است .

«کلنل بیت» یکی از ماموران نظامی بریتانیا از نخستین کسانی است که در دوره قاجار و پس از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرده و نخستین کسی است که در خاطراتش این محوطه را شهر سوخته نامیده و آثار باقیمانده از آتش سوزی را دیده است .

شهر سوخته دارای نظام مرتب و منظم آب‌رسانی و تخلیه‌ی فاضلاب بوده است اولین جراحی بروی مغز در این شهر و بروی سر یک دختر بچه انجام گردیده است. بر مبنای یافته‌های باستان شناسان شهر سوخته ۱۵۱ هکتار وسعت دارد .برای نخستین بار در شهر سوخته یک چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش کشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30 ساله بوده که در یکی از گور های شهر سوخته مدفون شده بوده است.
کشف اولین خط کش جهان با قدمت بیش از پنج هزار سال

این خط کش به طول 10 سانتیمتر با دقت نیم میلیمتری و از جنس چوب آبنوس است. کشف خط کش در شهر سوخته زابل نشانگر این است که ساکنان این شهر باستانی دارای پیشرفت های زیادی در زمینه علم ریاضیات بوده اند

قدیمی ترین تخته نرد جهان
از گور باستانی موسوم به شماره 761 کهن ترین تخته نرد جهان به همراه 60 مهره ی آن در شهر سوخته پیدا شد. این تخته نرد بسیار قدیمی تر از تخته نردی است که در گورستان سلطنتی «اور» در بین النهرین پیدا شده بود.

مخترع انیمشین در جهان ما بوده ایم نه چینی ها
نخستین انیمیشن جهان


باستان شناسان هنگام کاوش در گوری 5 هزار ساله جامی را پیدا کردند که نقش یک بز همراه با یک درخت روی آن دیده می شود. آن ها پس از بررسی این شی دریافتند نقش موجود بر آن برخلاف دیگر آثار به دست آمده از محوطه‌های تاریخی شهر سوخته، تکراری هدفمند دارد، به گونه‌ای که حرکت بز به سوی درخت را نشان می دهد. هنرمندی که جام سفالین را بوم نقاشی خود قرار داده، توانسته‌ است در 5 حرکت، بزی را طراحی کند که به سمت درخت حرکت و از برگ آن تغذیه می کند. به گفته این باستان‌شناس، بز از جمله حیواناتی است که در رسیدن به ارتفاعات تبحر داشته و می‌تواند با یک حرکت جهشی به سمت بالا حرکت کند. هنرمند نقاش شهر سوخته‌ای، با دقت و زبردستی موفق به تصویر کردن جهش این بز شده است.
از دیگر اشیای مهم از میان هزاران شی یافت شده، می‌توان از سفال با امضای سفال‌گر بر روی آن، چکش، سوزن، شهرک‌های مسکونی و ساختمان‌های همه‌گانی هم‌چون آپارتمان، بذر خربزه، حبوبات، ماهی خشک کرده، برنج، زیره، کوره‌های سفالگری، کوره‌های ذوب فلزات، دکمه، تبر، بندکفش، قلاب، شانه سر، طناب، سبد، گل مو، قاب‌های چوبی، کفش، کمربند و ... نام برد.

قدیمی ترین تاس جهان


موضوعات مرتبط: شهر سوخته اما پیشرفتهشهر سوخته در ۵۶ کیلومتری زابل

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
rodkhane-419
rodkhane-419.jpg
rodkhane-421
rodkhane-421.jpg
rodkhane-423
rodkhane-423.jpg
rodkhane-425
rodkhane-425.jpg
rodkhane-427
rodkhane-427.jpg
rodkhane-429
rodkhane-429.jpg
rodkhane-431
rodkhane-431.jpg
rodkhane-433
rodkhane-433.jpg
rodkhane-435
rodkhane-435.jpg
rodkhane-437
rodkhane-437.jpg
rodkhane-439
rodkhane-439.jpg
rodkhane-441
rodkhane-441.jpg
rodkhane-443
rodkhane-443.jpg
rodkhane-445
rodkhane-445.jpg
rodkhane-447
rodkhane-447.jp
منبع :سايت جامع شهرششتمد

http://sheshtamad.com


موضوعات مرتبط: آلبوم عکس ششتمد

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
1zd6tsy
1zd67h0
1zd88ba
1zd88dt
1zedqon
1zedybl
09-YakhChal
10-YakhChals
11-Mil
20E36C4ABDEA078D5A67BBC5B8227E6E
24eqqer
24g57hf
24g57ic
24g575y
2009_12_08__14_53_01_news
2010_01_08__17_50_26_news
DDDD
emamzadeh shoaib 4
emamzadeh yahya 10
mil3-zr
rebatmehr
sabze2
SABZERVAR
SABZEVAR 1
SABZEVAR 2
SABZEVAR 3
SABZEVAR 4
SABZEVAR 5
SABZEVAR 6
SABZEVAR 12
SABZEVAR 13
SABZEVAR 14
SABZEVAR 15
sarbedaran1
SCAjN0031
SCAN00j32
SCAN0011
SCAN0012
SCAN0014
SABZEVAR 7
SABZEVAR 8
SABZEVAR 9
SABZEVAR 10
SABZEVAR 11
2009_12_08__14_53_01_news
2010_01_08__17_50_26_news
DDDD
emamzadeh shoaib 4
emamzadeh yahya 10
mil3-zr
rebatmehr
sabze2
SABZERVAR
SABZEVAR 1
SABZEVAR 2
SABZEVAR 3
SABZEVAR 4
SABZEVAR 5
SABZEVAR 6
SCAN0015
SCAN0016
SCAN0017
SCAN0018
SCAN0019
SCAN0022
SCAN0024
SCAN0025
SCAN0026
SCAN0027
SCAN0028
SCAN0029
SCAN0030
SCAN0031
SCAN0035
SCAN0036
SCAN0037
SCAN0038
SCAN0039
SCAN0040
SCAN0041
SCANj0033
Shareati_MET
zn0g9l

موضوعات مرتبط: آلبوم عکس سبزوار

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |

گالري عكس ششتمد


sheshtam-1151sheshtam-1141sheshtam-1127

گالري عكس رودخانه ششتمد

 

 

شهدا

 تبليغات

sheshtam-1109sheshtam-1121sheshtam-1147sheshtam-1157

 sheshtam-631sheshtam-1167

sheshtam-617 sheshtam-619 sheshtam-621 sheshtam-623

sheshtam-861sheshtam-867sheshtam-879sheshtam-819sheshtam-857sheshtam-721sheshtam-719sheshtam-711sheshtam-707sheshtam-705sheshtam-971sheshtam-701sheshtam-699sheshtam-695sheshtam-693sheshtam-691sheshtam-689sheshtam-687sheshtam-685sheshtam-683sheshtam-681sheshtam-677sheshtam-675sheshtam-673sheshtam-671sheshtam-669sheshtam-667sheshtam-665sheshtam-663sheshtam-661sheshtam-659sheshtam-657sheshtam-653sheshtam-649sheshtam-627sheshtam-645sheshtam-641sheshtam-655sheshtam-637sheshtam-629sheshtam-625sheshtam-635sheshtam-633sheshtam-647sheshtam-643sheshtam-751sheshtam-639sheshtam-957

 منبع :سايت جامع شهرششتمد

http://sheshtamad.com


موضوعات مرتبط: آلبوم عکس ششتمد

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
الف : قبل از اسلام

به استناد قرائن باستان شناسي، محوطه هاي کهن اين ناحيه به صورت زيستگاه هاي وسيع حداقل هزاره سوم پيش از ميلاد را دربرمي گيرد و از طرفي نشانگر ارتباط فرهنگي ساکنان آن با اقوام متمدن در ايران مرکزي، سيستان و آسياي ميانه است. در دوره تاريخي جوين و سبزوار جزء قلمرو پارتيان بوده و وجود آتشکده آذر بر زين مهر اهميت تاريخي و مذهبي اين منطقه را در دوره ساساني نشان مي دهد.


نام بيهق ظاهراً معرب واژه‌اي فارسي است که شکل ريش? آن را نمي‌توان به طو قاطع معين کرد. درستي شکلها و ريشه‌هاي بيهه(بيهين، بهين: بهترين)، يا نام‌ بنيان‌گذار شعر در عصر کيانيان، بيهگ(بيهه: جاي نيک و بد)، يا پيهه(با قدم پيمودن) محل ترديد است


بيهق نام ديرينه ناحيه اي از خراسان بوده است که اکنون آنرا سبزوار خوانند، سبزوار از دير زمان مهد دانش و فرهنگ بوده و جايگاه خاصي را از اين نظر در ميان شهرهاي ديگر به خود اختصاص داده است. سابقه فرهنگي اين شهر آن چنان با ارزش است که هر انساني با اندک مطالعه و توجه در مورد آن به اهميت مطلب پي مي برد و اين سابقه فرهنگي به زمان فتوحات اسلام و اوايل دوران حکومت اسلامي مي رسد.


در وجه تسميه سبزوار نوشته‌شده است: سبزوار را ساسويه بن شاپور الملک بنا کرده است و سبزوار در اصل ساسويه آباد بوده است و گفته اند پسر ابن ساسويه، يزدخسرو بود که خسرو شير،خسرو آباد و خسروجرد را بنا کرده است.


گذشته از نقل قول‌هاي ابن فندق که بنياد سبزوار را به ساسانيان نسبت داده‌است، آثار و شواهد باستاني بررسي شده در اين شهرستان اهميت اين منطقه را تا مرحله استطاعت داشتن يکي از چهار آتشکده بزرگ ايران زمين، آذربرزين مهر، تأييد مي‌کند. اين بنا که بقاياي آن يک چهار تاقي سنگي در کوههاي ريوند سبزوار است ساليان سال است که سبزواريان را به تماشا نشسته‌است .


مردم سبزوار معتقدند جنگ ايرانيان و تورانيان در حوالي سبزوار اتفاق افتاده‌است. همين طور معتقدند گور سهراب در اين شهر و در محل فعلي شهرداري سبزوار قرار داشته‌است و کلاه خود و زره مکشوفه در سال‌هاي گذشته به موزه آستان قدس رضوي تحويل شده و شهرداري سبزوار در حال حاضر بناي يادبودي بر آن نهاده است. هر چند بسياري داستان رستم و سهراب را اثري اسطيري مي‌دانند. در تاريخ مسعودي مطالبي در اين خصوص آمده‌است و در شرح مسافرت طهماسب صفوي به خراسان و گذرش از شهر سبزوار به هنگام اجراي نمايش رستم و سهراب توسط کساني که براي خير مقدم به پيشواز شاه آمده‌اند از اينکه مردم سبزوار اين گونه با شاهنامه و مضامين آن آشنايند متعجب مي‌شود .ب : پس از اسلام


کهن‌ترين روايت تاريخي دربار? بيهق به 28ق/649م باز مي‌گردد که يزدگرد پس از شکست نهاوند روي به خراسان نهاد و بيهق يکي از توقفگاههاي او بود و دهقان آنجا از شاه استقبال کرد . بيهق در 30 يا 31ق به دست عربها گشوده شد . به روايت بلاذري بر گرد شهر بيهق ديواري بوده است و مردم بيهق به واسط? همين استحکامات دفاعي، ابتدا شهر را تسليم عربها نکردند، اما پس از جنگ و گريزهايي ميان مردم بيهق و لشکريان عرب به فرماندهي اسودبن‌کلثوم‌عدوي، سرانجام شهر به جنگ گشوده شد .

نام شهر بيهق ـ نه خود شهرـ تا سد? 3ق در منابع جغرافيايي به چشم مي‌خورد و جغرافي‌دانان پس از اين تاريخ از اين شهر نام نبرده‌اند، ولي از ناحي? بيهق ياد کرده‌اند . اما ابن‌بطوطه بيهق را نام ديگر شهر سبزوار دانسته است و شايد دليل اين امر آن باشد که سبزوار در سد? 8ق/14م، قصبه و مرکز ناحي? بيهق بوده، و نام بيهق نيز در کنار نام سبزوار براي اين شهر به کار مي‌رفته است. ظاهراً در سد? 3ق يا اندکي پس از آن شهر بيهق بر اثر حوادثي ويران و متروک شده است. اصطخري و ابن‌حوقل در ذکر شهرهاي کور? نيشابور از شهرهاي خسروگرد، مزينان و سبزوار که از شهرهاي عمد? رستاق بيهق به شمار مي‌رفته‌اند، نام برده، اما از شهر بيهق ياد نکرده‌اند. مقدسي در سد? 4ق از بيهق تنها به عنوان يکي از رساتيق کور? نيشابور ياد کرده، و از شهر بيهق ذکري به‌ميان نياورده است . علي بيهقي مشهور به ابن‌فندق در سد? 6ق از ويرانه‌هاي شهر بيهق و حصار آن که در منتهي?‌اليه شرقي ناحي? بيهق و در نزديکي آمناباد واقع بوده، ياد کرده است .
اين ناحي? نسبتاً وسيع در روزگار طاهريان به 12 بخش(ربع) تقسيم مي‌شده است که عبارت‌ بودند از اعلي‌الرستاق، قصب? سبزوار، طبس(تبشن)، زميج ، خواشد و وريان، خسروگرد، باشتين، ديوره ، کاه ، مزينان ، فريومد و پساکوه . حاکم نيشابوري در سد? 4ق وسعت ناحي? بيهق را از حدود ريوند در نزديکي نيشابور در شرق تا ولايت دامغان در غرب ذکر کرده است .


بيهق از مراکز عمد? تشيع در خراسان بوده است و خاندانهاي بسياري از سادات و نقباي علوي در اين ناحيه به سر مي‌بردند. در نيم? اول سد? 2ق يحيي?‌بن‌زيد علوي پس از ماجراهايي به سبزوار يکي از شهرهاي ناحي? بيهق آمد و گروهي از شيعيان به دورش گرد آمدند و او را به خونخواهي پدر و قيام برضد عاملان بني‌اميه در خراسان تشويق کردند. يحيي? هم با کمک اينان بر نيشابور دست يافت، ولي سرانجام در جوزجان از نصربن‌سيار شکست خورد و کشته شد . در اوايل سد? 3ق امام محمدتقي(ع) که براي ديدن پدرش ـ امام رضا(ع)ـ از مدينه رهسپار مرو بود، در سر راه خود در ششتمد از ديه‌هاي ناحي? بيهق اقامت گزيد و در آنجا مورد استقبال مردم قرار گرفت .
در 213ق/828م که حمز? آذرک خارجي در خراسان به قيام و جنگ دست زد، بيهق نيز از آسيبهاي اين فتنه مصون نماند و خوارج در بخشهايي از بيهق از جمله ششتمد و سبزوار دست به کشتار و ويراني زدند. در اين تهاجم مسجد آدين? سبزوار به کلي ويران گرديد و بيش از 30هزارتن از اهالي آن کشته شدند .


در 444ق/1052م زمين‌لرز? شديدي در ناحي? بيهق روي داد که ويراني بسيار به بار آورد و باروي شهر سبزوار فرو ريخت. در 464ق/1072م اين ديوار به دستور خواجه‌نظام‌الملک تجديد بنا شد، اما در 490ق/1097م به فرمان ارسلان ارغون بن‌الب‌ارسلان ويران گرديد .


وجود جمعيت قابل ملاحظه‌اي از شيعيان در ناحي? بيهق، زمين? مناسبي براي تبليغ و ترويج اسماعيليه در اين ناحيه فراهم کرده بود. در حدود سال 476ق/1083م حسن صباح براي دعوت مردم ناحي? بيهق به قري? طرزـ يکي از قراي ناحي? بيهق ـ آمد . به گواهي منابع، پس از اين تاريخ برخي از نواحي بيهق در دست اسماعيليان بود. در 498ق/1105م رئيس ناحي? بيهق به دست فداييان اسماعيلي کشته شد و در همين سال قلع? ترشيز در ناحي? بيهق مورد تهاجم اسماعيليان واقع شد(ابن‌اثير، 10/392-393). در 520ق/1126م ابونصر احمدبن‌فضل وزير سلطان سنجر سلجوقي براي سرکوب اسماعيليان خراسان، سپاهي به بيهق گسيل داشت. مرکز اسماعيليان بيهق در اين تاريخ قري? طرز(طزر؟) بود که رئيس اسماعيليان اين ناحيه موسوم به حسن‌بن‌سمين در آنجا به سر مي‌برد. سلجوقيان تمام ساکنان قري? طرز را از دم تيغ گذراندند و اموال و داراييهاي آنان را غارت کردندو حسن‌بن‌سمين نيز خود را از بالاي منار? مسجد طرز به زيرانداخت .
در 537ق/1142م اينال تکين ـ برادر اتسز ـ به فريومد تاخت و دست به کشتار و غارت زد و درخت سرو کهنسالي را که در ديد? مردم آن ناحيه مقدس مي‌نمود و بر اين باور بودند که به دست زرتشت کاشته شده است، از ريشه کند و سوزاند . در اواخر نيم? نخست سد? 6ق دسته‌هاي بزرگي از غزان به خراسان سرازير شدند و اين ناحيه را دستخوش ناامني کردند. در اين ميان، اينال تکين بار ديگر در 549ق/1154م به ناحي? بيهق تاخت و دست به کشتار و چپاول گشود. اين تهاجم چندان خرابي و نابساماني به بار آورد که تا 550ق قحطي و وبا در ميان مردم بيهق افتاد و براثر آن بسياري از مردم اين ناحيه هلاک شدند . در 554ق/1159م ناحي? بيهق مورد تهاجم و غارت غزها قرار گرفت .
ناحي? بيهق در سد? 6ق ناحيه‌اي آباد و پررونق بود و اقتصادي فعال داشت، در اينجا علاوه بر کشاورزي، توليد برخي مصنوعات نيز رواج داشته، و به خصوص وجود معادن طلا و مس بر رونق آن مي‌افزوده است. گياهان دارويي مانند اشنان و ريواس ناحي? بيهق و چشمه‌هاي آب معدني اين ناحيه هم معروف بوده است. در فريومد عسلي مرغوب به دست مي‌آمده که در ديگر جاها نظير آن يافت نمي‌شده است .


در بهار617ق/1220م سپاهيان مغول به فرماندهي تولي ـ پسر چنگيزخان ـ به نواحي غربي خراسان از جمله بيهق تاختند و اين ناحيه را به تصرف آوردند . مغولان در ناحي? بيهق کشتار بسيار کردند و به نوشت? جويني تنها در سبزوار ـ مرکز ناحي? بيهق ـ 70هزارتن کشته شدند(1/138). حتي? اگر اين رقم را اغراق‌آميز بدانيم، اشاره به چنين ارقامي در منابع، خود گواه آباداني اين ناحيه و نيز آسيبهاي بزرگي است که از مغولان بر آنها وارد شده است .ويرانيهاي ناشي از اين حمله به حدي بود که از 321 روستاي ناحي? بيهق در پيش از حمل? مغول ، تنها نزديک به 40 روستا در سد? 8ق در اين ناحيه برجاي بود و اقتصاد و کشاورزي آنجا چنان آسيب ديد که محصولات ناحي? بيهق در سد? 8ق تنها محدود به غله و اندکي ميوه بوده است . در 736ق/1336م بدرفتاري يک ايلچي مغول در قري? باشتين از توابع بيهق، جنبشي پديد آورد که زمين? آن از مدتها قبل مهيا شده بود و عبدالرزاق نامي که فرزند يکي از مالکان محلي بيهق بود، در زادگاه خود باشتين رهبري جنبش را به دست گرفت و مغولان را از بيهق بيرون راند و حکومت سربداران را بنياد نهاد. از اين پس بيهق و نواحي ديگري از خراسان تا 783ق/1381م تحت حاکميت سربداران بود، ولي بر اثر اختلافات داخلي و اعتراضات مردم، اميرعلي مؤِيد ـ امير سربداري ـ در اين تاريخ براي حفظ حاکميت خود، ناگزير از امير تيمور گورکاني کمک خواست و تيمور با لشکريان خويش به خراسان آمد و پس از سرکوب مخالفان اميرعلي مؤيد، وارد سبزوار مرکز دولت سربداران شد . مردم سبزوار که از وضع ناخرسند بودند، در 785ق/1383م به رهبري شيخ داوود سبزواري بر ضد حاکميت تيموريان قيام کردند. تيمور بي‌درنگ روان? بيهق شد و سبزوار را محاصره کرد و پس از سيطره بر آنجا دست به کشتار مردم زد .
پس از مرگ تيمور در 807ق/1404م، بي‌درنگ قيام ديگري در سبزوار و اطراف آن برضد شاهرخ ميرزا صورت گرفت که لشکريان شاهرخ به دشواري توانستند آن را سرکوب کنند . پس از تيموريان، ديگر نامي از بيهق در منابع تاريخي و جغرافيايي به عنوان يکي از نواحي خراسان برده نشده است و ظاهراً از اين تاريخ به بعد نام سبزوار به ناحي? قديم بيهق اطلاق مي‌شده است. آنچه در منابع جغرافيايي اين دوره و پس از آن دربار? بيهق آمده، همگي کم‌وبيش از منابع جغرافيايي پيش از تيموريان برگرفته شده است .


موضوعات مرتبط: تاريخ سبزوار

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
بیت علیهم السلام

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام

باید اذعان داشت که اینترنت جزئی از زندگی ما شده است، و شاید در آینده ای نزدیک تحقیق و پژوهش بدون استفاده از اینترنت و کامپیوتر کاری بس دشوار باشد ما در «کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام» تلاش کرده ایم لذت مطالعه و پژوهش با اینترنت را برای شما کاربران و محققان گرامی، بیشتر ملموس کنیم
کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام به سه بخش عمده تقسیم می شود
مطالعه ی آنلاین: شما در این بخش می توانید کتابها را به صورت آنلاین مطالعه کنید
دانلود کتاب: کتابهای عمومی و تخصصی در حوزه ی تاریخ اسلام را می توانید از این بخش دانلود کنید
کتابشناسی: اگر دوست دارید در مورد محتویات کتاب اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید به بخش کتابشناسی مراجعه کنیدتاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
مقالات تاريخ اسلام - Contents صدر اسلام ( 41 گزینه ها ) دوره خلفای راشدین ( 25 گزینه ها ) امویان ( 17 گزینه ها ) عباسیان ( 41 گزینه ها ) بعد از عباسیان ( 40 گزینه ها ) صفويه ( 3 گزینه ها ) متفرقه ( 91 گزینه ها ) صدر اسلام top # Article Title Author Hits 1 مشکلات امام علي (عليه السلام) با کار گزارانش (2) Updated: 10 آذر 1389
دکتر سيد حسين رئيس السادات،محسن رضوان نقندري 1148 2 نقد نظریه‌ای در پیدایش شیعة اثنی عشری Updated: 13 آبان 1389 محسن الویری (خندان) 1002 3 جايگاه سياسي زنان در عصر رسول اعظم (ص) Updated: 19 مرداد 1389 سيد محمد امين مبلغ 1882 4 غزوه سويق Updated: 16 اسفند 1388 عباس حسين زاده 1001 5 اهل ذمه در صدر اسلام Updated: 18 بهمن 1388 على ناظميان فرد 1083 6 نگاهى اجمالى بر, عدم شكل گيرى نظام ارزشى جديد در مكه صدر اسلام Updated: 12 بهمن 1388 شبنم برزگر اينانلو 905 7 ((طعمه)) و تحوّل آن در تشكيلات ادارى و مالى صدر اسلام Updated: 12 بهمن 1388 دكتر سيد جمال موسوى (استاديار دانشگاه تهران) 635 8 «قُرّاء» و نقش ايشان در تحولات قرن اول هجرى‏ Updated: 11 بهمن 1388 دكتر حسين مفتخرى - فرشته كوشكى 1 677 9 برخوردهاى مسالمت آميز پيامبر(ص) با يهود Updated: 11 بهمن 1388 مصطفى صادقى 1276 10 پيامبر اسلام(ص) و شيوه گذر از جامعه جاهلى به جامعه اسلامى Updated: 11 بهمن 1388 نجف لك زاي 1522 11 ايران و ميراث پيامبرصلى الله عليه وآله‏ Updated: 18 بهمن 1388 دكتر حسين مفتخرى‏ 1104 12 وضع اقتصادى مدينه در عهد نبوى‏ Updated: 10 بهمن 1388 عبدالله عبدالعزيز بن ادريس‏ مترجم: دكتر شهلا بختيارى‏ 827 13 مديريت در بحران پژوهشى موردى در مديريت پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله در غزوه احزاب‏ Updated: 10 بهمن 1388 دكتر على‏محمد ولوى‏ 657 14 نمودى از جامعه مسلمانان در آغاز سده هفتم ميلادى‏ Updated: 10 بهمن 1388 آكيرا گوتر مترجم: دكتر شهلا بختيارى 590 15 مبامباني و سازوکارهاي دگرگوني فرهنگي در عصر نبوي(ص) Updated: 10 بهمن 1388 دکتر فاطمه جان­احمدي 735 16 پژوهشي در مديريت پيامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب Updated: 11 بهمن 1388 علی‌محمد ولوى 710 17 داستان معراج رسول خدا (ص) Updated: 11 بهمن 1388 خبرگزاري فارس 1088 18 آسماني ترين هديه ي خداوند Updated: 11 بهمن 1388 عباسعلي كامرانيان 628 19 رويكرد ايرانيان در مواجهه با اسلام و مسلمين Updated: 11 بهمن 1388 منيره شريعت جو 1470 20 حمله سپاهيان ابرهه و استقبال سفيران دوزخ از آنان Updated: 28 تیر 1388 سيد هاشم رسولي محلاتي 913 21 ميلاد رسول اكرم (صلي الله عليه وآله) Updated: 13 خرداد 1388 يدالله حاجي زاده 1046 22 جنگ خيبر Updated: 13 خرداد 1388 سيد محمدحسيني 1215 23 تغيير قبله Updated: 04 خرداد 1388 عطائي 1269 24 هجرت رسول اكرم (صلي‌الله‌عليه‌وآله) Updated: 04 خرداد 1388 محمد مظاهري 1093 25 غزوه بني نضير Updated: 02 خرداد 1388 يدالله حاجي زاده 916 26 برخوردهاى مسالمت‏آميز پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم با يهود Updated: 21 ارديبهشت 1388 مصطفى صادقى 782 27 هجرت پیامبراکرم(ص) به مدینه Updated: 21 ارديبهشت 1388 یدالله حاجی‌زاده 1245 28 «بيعت» و كاركردهاى آن در عصر جاهلى و صدر اسلام‏ Updated: 24 فروردين 1388 حميد رضا مطهرى 986 29 پيامبر اسلام(ص) و شيوه گذر از جامعه جاهلى به جامعه اسلامى Updated: 24 فروردين 1388 نجف لك زايى 839 30 پيمان مؤاخات‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر روح اللَّه بهرامى 663 31 تاملى در تاريخ وفات پيامبر(ص) Updated: 30 ارديبهشت 1388 جليل تارى 953 32 سه نامه از پيامبر اسلام(ص) در تاريخ طبرى Updated: 24 فروردين 1388 على ناظميان فرد 889 33 ((طعمه)) و تحوّل آن در تشكيلات ادارى و مالى صدر اسلام Updated: 24 فروردين 1388 دكتر سيد جمال موسوى 754 34 مباني و سازوکارهاي دگرگوني فرهنگي در عصر نبوي(ص) Updated: 24 فروردين 1388 دکتر فاطمه جان­ احمدي 980 35 ملاحظاتى درباره كتاب‏ تاريخ صدر اسلام (عصر نبوت) Updated: 24 فروردين 1388 دكتر حسن حضرتى‏ 1419 36 وضع اقتصادى مدينه در عهد نبوى‏1 Updated: 24 فروردين 1388 عبدالله عبدالعزيز بن ادريس‏ 739 37 استقرار و تحكيم خلافت در مدينه‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر هادى عالم‏زاده 779 38 پژوهشى موردى در مديريت پيامبر اكرم(ص) در غزوه احزاب Updated: 24 فروردين 1388 دكتر عليمحمد ولوى 750 39 حضرت محمدصلى الله عليه وآله و رويارويى با اشرافى‏گرى Updated: 24 فروردين 1388 فاطمه اروجلو 850 40 سيره نبوى‏صلى الله عليه وآله در كتاب بحارالانوار Updated: 24 فروردين 1388 دكتر حسن حسين‏زاده شانه‏چى‏ 740 41 نگاهى اجمالى بر عدم شكل‏گيرى نظام ارزشى جديد در مكه صدر اسلام‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر شبنم برزگر اينانلو 760 دوره خلفای راشدین top # Article Title Author Hits 1 مشکلات امام علي (ع) با کار گزارانش (1) Updated: 10 آذر 1389 دکتر سيد حسين رئيس السادات،محسن رضوان نقندري 605 2 بررسي ريشه هاي فکري و علل اجتماعي ـ سياسي ظهور غاليان (2) Updated: 10 آذر 1389 زهرا عليزاده بيرجندي 591 3 بررسي ريشه هاي فکري و علل اجتماعي ـ سياسي ظهور غاليان (1) Updated: 10 آذر 1389 زهرا عليزاده بيرجندي 523 4 جغرافياى تاريخى كوفه Updated: 12 بهمن 1388 حسين ايزدى 639 5 علل اقتصادي ناخشنودي بوميان شمال آفريقا از واليان عرب (در قرن اول و دوم هجري) Updated: 10 بهمن 1388 دكتر رضا كردي* 665 6 مثني ­بن حارثه شيباني و نخستين فتوح اسلامي در عراق Updated: 10 بهمن 1388 مريم سعيديان جزي* 589 7 نقش مولي علي (عليه السّلام) در جنگ خيبر Updated: 02 خرداد 1388 محمدهادي عالمي 756 8 غصب فدک Updated: 02 خرداد 1388 868 9 شهادت حضرت علي (عليه السلام) Updated: 30 ارديبهشت 1388 626 10 شورای خلافت و انتخاب عثمان Updated: 27 ارديبهشت 1388 پایگاه حوزه 1115 11 آثار فتوحات در جامعه اسلامی Updated: 27 ارديبهشت 1388 پایکاه حوزه 955 12 شهادت عمار بن ياسر Updated: 23 ارديبهشت 1388 روح‌الله حجازی‌نیا 839 13 سلمان فارسي Updated: 23 ارديبهشت 1388 رحمان فتاح زاده 1037 14 اولين تكاپوهاى تشيع در خراسان Updated: 24 فروردين 1388 دكتر حسين مفتخرى 708 15 تاريخ نگاران و رويداد قادسيه Updated: 24 فروردين 1388 دكتر اصغر محمودآبادى 907 16 جانشينى پيامبرصلى الله عليه وآله؛ انتقال كاريزما Updated: 24 فروردين 1388 فهيمه فرهمندپور 852 17 چگونگي بيعت با امام علي(ع) Updated: 24 فروردين 1388 علي کريمي 963 18 ريشه شناسى جريان هاى سياسى كوفى در نيمه نخست قرن اول هجرى/هفتم ميلادى(1) Updated: 24 فروردين 1388 مارتين هيندز 714 19 نظام قضايى در ايران پس از اسلام Updated: 24 فروردين 1388 دكتر سيدحسن امين 672 20 برآورد كمّى غنايم عصر خلفاى راشدين و برخى پيامدهاى آن‏ Updated: 24 فروردين 1388 احمدعلى يوسفى‏ 762 21 تاريخ نگاران عرب و فتنه كبرا(1) Updated: 24 فروردين 1388 دكتر عدنان محمد ملحم 677 22 تشيع بصره در قرون نخستين Updated: 24 فروردين 1388 مصطفى سلطانى 540 23 درآمدى بر صلح نامه هاى مسلمانان با ايرانيان در آغاز فتح ايران Updated: 24 فروردين 1388 نعمت الله صفرى فروشانى 744 24 على(ع) و نحوه نگرش به قدرت Updated: 24 فروردين 1388 على كريمى 693 25 نقدى بر آمار تلفات جنگ هاى امام على عليه السلام Updated: 24 فروردين 1388 مصطفى صادقى 647 امویان top # Article Title Author Hits 1 مرجئه و نو مسلمانان Updated: 12 بهمن 1388 كتر حسين مفتخرى (عضو هيإت علمى دانشگاه تربيت معلم تهران) 729 2 ((شخصيت)) و ((تاريخ)) خليفه بن خياط Updated: 12 بهمن 1388 معصومعلى پنجه 592 3 طب و داروسازى در اندلس‏ Updated: 12 بهمن 1388 دكتر زهرا الهوئى نظرى 505 4 تاريخ اندلس Updated: 11 بهمن 1388 دكتر غلامرضا جمشيدنژاد 890 5 قيام ابن حفصون و جايگاه آن Updated: 06 بهمن 1388 محمدكاظم رحمتي 603 6 اسپانيا و استقبال از رزمندگان مسلمان‏ (2) Updated: 26 دی 1388 غلامرضا گلى زواره‏ 499 7 اسپانيا و استقبال از رزمندگان مسلمان‏(1) Updated: 26 دی 1388 غلامرضا گلى زواره‏ 613 8 هلاكت يزيد بن معاويه Updated: 29 مهر 1388 يدالله حاجي زاده 989 9 تكميل ضرب سكه در اسلام Updated: 30 ارديبهشت 1388 1006 10 عمر بن عبدالعزيز (62 – 101 هـق) Updated: 29 مهر 1388 سيد زين العبادين رشيد كوهستاني 935 11 تاسوعا Updated: 23 ارديبهشت 1388 مجتبی صداقت 709 12 اربعين حسيني واسراي كربلا Updated: 23 ارديبهشت 1388 یدالله حاجی‌زاده 1403 13 بن‏ مايه‏ها و درون‏ مايه‏هاى رخداد عاشورا (بررسى تاريخى) Updated: 13 آبان 1389 حسن حضرتى 600 14 بُسر بن ابى ارطاه‏ Updated: 29 مهر 1388 مهتاب شورميج 562 15 زندگى و كارنامه سياسى قتيبة بن مسلم باهلى Updated: 24 فروردين 1388 زهرا نوروزى 663 16 نبردهاى «المنصور محمد بن ابى عامر» در اندلس‏ Updated: 24 فروردين 1388 مصيب چراغى 598 17 معاويه و جنگ جمل‏ Updated: 29 مهر 1388 مصطفى معلّمى 847 عباسیان top # Article Title Author Hits 1 مجالس و انجمن‌هاي علمي ‌و فرهنگي دوران آل‌بويه Updated: 29 ارديبهشت 1390 مريم شاكري/ سيد‌احمدرضا خضري 592 2 تحقيقى پيرامون جمعيت اخوان الصفا و آرا و انديشه‏ هاى ايشان Updated: 29 ارديبهشت 1390 دكتر حميد بهرامى احمدى 446 3 علویان طبرستان و چگونگی تعامل ایشان با خلافت عبّاسی و سایر حكومت‏های ایرانی Updated: 01 بهمن 1389 احمدرضا بهنیافر 941 4 علل سقوط برمكيان از ديدگاه مورخان Updated: 01 بهمن 1389 انور خالندي 496 5 وزارت در دوره عباسيان Updated: 15 آبان 1389 سعيده سلطاني مقدم 970 6 روابط علويان و عباسيان از بني اميه تا زمان هارون‌الرشيد Updated: 19 مرداد 1389 سيد محمد امين مبلغ 916 7 اولين نشانه هاى نهاد حسبه در سرزمين هاى اسلامى Updated: 19 مرداد 1389 دكتر احمد بادكوبه هزاوه 628 8 قرمطيان در ايران Updated: 12 بهمن 1388 دكتر يعقوب آژند 593 9 تحوّل انديشه هاى كلامى و فلسفى در عهد موحدين Updated: 12 بهمن 1388 محمدرضا پاك 539 10 انديشه‏هاى كلامى شيعه‏ى امامى در دوره‏ى نخست عباسى‏ Updated: 12 بهمن 1388 m.m 506 11 حيات سياسى و اجتماعى زبيده خاتون‏ Updated: 12 بهمن 1388 زهرا نوروزى 437 12 بكيربن ماهان و دعوت عباسيان Updated: 11 بهمن 1388 نگار ذيلابى 392 13 اوضاع دينى, فرهنگى و اجتماعى سده ششم هجرى Updated: 11 بهمن 1388 دكتر هادى عالم زاده 459 14 عباسيان و فاطميان Updated: 11 بهمن 1388 هديه تقوي[*] 791 15 جريان­شناسي سياسي بني­هاشم پس از قيام عاشورا Updated: 10 بهمن 1388 علي آقا­جاني قناد* 553 16 بنادر ايراني خليج فارس در قرون مياني اسلام Updated: 10 بهمن 1388 دكتر حسن حسين­زاده شانه­چي* 623 17 «حيات فكري مانويان» در قرون نخستين اسلامي Updated: 10 بهمن 1388 دكتر حسين مفتخري* راحله ضائفي** 813 18 شخصيت و عملكرد عمربن عبدالعزيز و ديدگاه امام باقر(علیه السلام ) درباره او Updated: 10 بهمن 1388 حجت الاسلام احمدديلمي* 685 19 آل بويه در عمان Updated: 10 بهمن 1388 دکتر ساسان طهماسبي* 550 20 جنبش‌هاي ايرانيان در عصر اول خلافت عباسي Updated: 06 آبان 1388 فاطمه سرخيل 1315 21 هارون الرشيد Updated: 30 ارديبهشت 1388 محمدهادي عالمي 1086 22 تجزیه جهان اسلام در عصر عباسیان Updated: 27 ارديبهشت 1388 پایگاه حوزه 1337 23 داعیان عباسی Updated: 21 ارديبهشت 1388 سعيده سلطاني مقدم 925 24 تجارت سرزمين هاى شرقى در سده هاى نخستين اسلامى Updated: 24 فروردين 1388 برتولد اشپولر 655 25 تحول و تطور در نيروى دريايى مسلمانان Updated: 24 فروردين 1388 دكتر اصغر قائدان 564 26 جستارى در بحث وراثت اعمام و وراثت بنات Updated: 24 فروردين 1388 محمدحسن الهى زاده 636 27 دورنماى انديشه سياسى در دوره اول خلافت عباسى Updated: 24 فروردين 1388 محجوب الزويرى 612 28 سياست‏هاى نظامى و ادارى بنى عباس در هند Updated: 24 فروردين 1388 دكتر سياوش يارى 544 29 عصر محنه در تمدّن مسلمانان‏ Updated: 24 فروردين 1388 محمد رضايى 619 30 مناسبات سياسي خوارزمشاهيان و عباسيان Updated: 24 فروردين 1388 دكتر ابراهيم باوفا 914 31 ابن علقمى و سقوط بغداد Updated: 24 فروردين 1388 محمد طاهر يعقوبى 641 32 الرضا من آل محمد(ص) Updated: 24 فروردين 1388 محمد الله اكبرى 619 33 بكيربن ماهان و دعوت عباسيان Updated: 24 فروردين 1388 نگار ذيلابى 522 34 تجديد حيات فكرى، فرهنگى معتزله در قرن چهارم هجرى‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر حسين مفتخرى‏ 699 35 حيات سياسى و اجتماعى زبيده خاتون Updated: 24 فروردين 1388 زهرا نوروزى 598 36 زندگى و زمانه احمد بن حنبل‏ Updated: 24 فروردين 1388 زهرا روح اللهى اميرى 806 37 شاهينيان بطايح‏ Updated: 24 فروردين 1388 ساسان طهماسبى‏ 518 38 منازعات مذهبى در بغداد (656 - 232ه ) Updated: 24 فروردين 1388 منصوره كريمى‏قهى 632 39 نهضت ترجمه; نتايج وپيامدهاي آن Updated: 24 فروردين 1388 فاطمه جان احمدى 711 40 آل بويه، عباسيان و تشيع Updated: 29 ارديبهشت 1390 دكتر پروين تركمني­ آذر 804 41 تاريخ و مورخان اسلامى تا پايان دوران عباسى Updated: 24 فروردين 1388 كلود كاهن 661 بعد از عباسیان top # Article Title Author Hits 1 تحلیلی بر بازتاب اصلاحات غازانی در روند بازسازی مراکز شهری ایران (703 - 694 هجری) Updated: 21 خرداد 1390 فریدون الهیاری 543 2 آرايش نظامي آل بويه در عراق و ايران Updated: 01 بهمن 1389 Administrator 469 3 تجديد حيات اسلام در آسياى مركزى Updated: 12 بهمن 1388 ابوذر خيرى مترجمين: سياوش يارى و پرويز باقرى 543 4 رهبرى مشعشعيان Updated: 12 شهریور 1390 دكتر محمدعلى رنجبر 533 5 نقش شيعيان فاطمى در جنگ هاى صليبى Updated: 12 بهمن 1388 دكتر عبدالله ناصرى طاهرى (عضو هيإت علمى كتابخانه ملى) 555 6 تشيع در عصر غيبت صغرى; تداوم و تحول Updated: 12 آبان 1389 حسن حسين زاده شانه چى(الف) 452 7 (راشدالدين سنان)) پيشواى بزرگ اسماعيليان شام در عصر صليبى Updated: 12 بهمن 1388 دكتر عبدالله ناصرى 392 8 موقعيت تجارى افريقيه و مغرب و نقش آن در تإسيس خلافت فاطمى Updated: 12 بهمن 1388 دكتر محمدعلى چلونگر 469 9 بنى غانيه خاندانى حكومت گر در غرب اسلامى(1) Updated: 12 بهمن 1388 دكتر شهلا بختيارى( 365 10 شُرَفا Updated: 12 بهمن 1388 لوى پروونسال‏ ترجمه: فهيمه مخبر دزفولى(دانشجوى دكترى تاريخ و تمدّن ملل اسلامى) 459 11 علل دست‏گيرى حسين بن روح نوبختى‏ Updated: 12 بهمن 1388 طاهره عظيم‏زاده طهرانى 396 12 اسماعيليان اصفهان‏ Updated: 12 بهمن 1388 دكتر محمد على چلونگر 421 13 منابع مالى دولت فاطميان‏ Updated: 12 بهمن 1388 محمود خواجه‏ميرزا 443 14 وزارت بدر الجمالى‏ Updated: 12 بهمن 1388 رمضان صيقل 351 15 رسمى شدن كيش اسماعيليه و تأثيرات آن در مصر عصر فاطمى‏ Updated: 12 بهمن 1388 دكتر فاطمه جان احمدى 421 16 اقدامات فرهنگى سيد مطلّب مشعشعى‏ Updated: 12 بهمن 1388 عبدالنبى قيّم‏ 378 17 تاريخ نگاران عرب و فتنه كبرا (2) Updated: 11 بهمن 1388 دكتر عدنان محمد ملحم، مترجم:سيدعباس قديمى نژاد 377 18 اصلاحات در امپراتورى عثمانى‏ (از عصر لاله تا عهد تنظيمات) Updated: 11 بهمن 1388 دكتر حسن حضرتى(*) 383 19 علويان و انديشه­هاي شيعي در اندلس Updated: 11 بهمن 1388 دكتر سيدمهدي جوادي[*] 496 20 تاريخ نگاران عرب و فتنه كبرا(1) Updated: 11 بهمن 1388 دكتر عدنان محمد ملحم، مترجم: سيدعباس قديمى نژاد 366 21 مدارس امپراتوري عثماني * Updated: 10 بهمن 1388 اكمل­الدين احسان اوغلو مترجم: مهدي عبادي* 798 22 فتح قسطنطنيه Updated: 10 بهمن 1388 دكتر محمود طاهري* 620 23 اقدامات عمراني شاهان صفوي در عتبات عاليات Updated: 10 بهمن 1388 مريم کاظمي دليگاني* 530 24 روابط صفويان و گوركانيان هند Updated: 10 بهمن 1388 فاطمه سرخيل* 1034 25 مناقب خواني در دوره آل بويه Updated: 06 آبان 1388 دکتر حسين ايزدي 767 26 بررسي تحولات فرهنگي اسماعيليان نزاري از دعوت تا سلطنت Updated: 06 آبان 1388 مريم غلامي 664 27 پيدايش نصيريان (علويان) Updated: 22 ارديبهشت 1388 متى موسى 619 28 انديشه‏هاى حسن صبّاح‏ در باب امامت و حجّت‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر عبداللَّه رجايى 589 29 زمينه‏ها و علل اقتصادى گرايش به فاطميان‏ در افريقيه و مغرب‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر محمدعلى چلونگر 566 30 سفرهاى زيارتى پادشاهان صفوى‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر محمدعلى رنجبر 512 31 طريقت محمديه در هندِ بريتانيا Updated: 24 فروردين 1388 دكتر على ناظميان‏فرد 478 32 قدرت سياسى اماميه در دوره‏ى سلطنت سلجوقيان‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر سيد محمدحسين منظور الاجداد 597 33 كرخ در دوره‏ى آل‏بويه‏ Updated: 24 فروردين 1388 ساسان طهماسبى 506 34 نقش تشيّع در جنبش‏هاى سياسى صوفيان قزلباش‏ Updated: 20 آذر 1390 دكتر ناصر تكميل همايون 506 35 هرمزان؛ كارنامه و حيات سياسى‏ Updated: 24 فروردين 1388 جاسم ريحانى‏ 511 36 سادات در دوره مغول Updated: 24 فروردين 1388 دكتر جواد عباسى 824 37 سيف الدوله صدقه، امير شيعى بنى مزيد Updated: 24 فروردين 1388 محسن مومنى 490 38 قومس و اسماعيليان Updated: 24 فروردين 1388 حسن شادپور 624 39 مناسبات فاطميان و غزنويان‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر محمدعلى چلونگر 641 40 نقش صوفيان در تشكيل و تداوم حكومت بهمنيان‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر محسن معصومى 557 صفويه top # Article Title Author Hits 1 نقش شیوخ خانقاه در دولت صفوی Updated: 01 بهمن 1389 Administrator 496 2 تاريخ سياسي خاندان اردلان در دوره صفويه Updated: 06 ارديبهشت 1389 كامران حماني 1511 3 بلوچستان دوره صفوي Updated: 21 تیر 1389 یوسف محتشمی 698 متفرقه top # Article Title Author Hits 1 حضرت یونس علیه السلام Updated: 18 مرداد 1390 حسین حمزه 548 2 پژوهشی پیرامون حضرت نرجس علیها السلام Updated: 18 مرداد 1390 حسین حمزه 429 3 ام البنین Updated: 22 مرداد 1390 حسین حمزه 373 4 فرقه وهّابيت و عملكرد آن در تاريخ معاصر Updated: 12 بهمن 1389 عباس جعفري 1139 5 علل گرایش ایرانیان به اسلام ( از آغاز تا سال 40 هـ ق ) Updated: 01 بهمن 1389 نوروز اکبری زادگان 1237 6 تاریخ اجتماعی: رویکردی نوین به مطالعات تاریخی Updated: 01 بهمن 1389 ابراهیم موسی پور 590 7 خواجه نصيرالدين طوسي و فتح بغداد Updated: 10 آذر 1389 راضيه صالحي،محمد حسن ادريسي 607 8 پيوند و تعامل علم رجال با تاريخ اسلام Updated: 10 آذر 1389 سيد محمدرضا حسينى جلالى 413 9 بررسی منابع تاریخی در باره اسماعیلیه Updated: 15 آبان 1389 نشریه پیام حوزه 748 10 معرفی مهرگر محوطه باستانی 10000 ساله بلوچستان Updated: 21 تیر 1389 يوسف محتشمي 520 11 جامعه شناسی نام‌های تاریخ اسلام Updated: 29 ارديبهشت 1389 دكتر محمد رضا شفیعی كدكنی 708 12 رويكرد ايرانيان در مواجهه با اسلام و مسلمين Updated: 16 اسفند 1388 منيره شريعت جو 884 13 عبدالله بن جعفربن ابى طالب Updated: 15 آبان 1389 رمحبوب مهدويان 487 14 تاريخ تشيع و شبكه جهان پهنا Updated: 15 آبان 1389 ميرهادى حسينى 621 15 تاريخ و فلسفه تاريخ Updated: 12 بهمن 1388 بركلى ادينس و... ترجمه: نصر الله صالحى(2) 780 16 ابن تومرت و موحدون Updated: 12 بهمن 1388 اونور يلدرم ترجمه: دكتر وهاب ولى 464 17 عبدالملك بن اعين Updated: 12 بهمن 1388 محمد اصغرىنژاد 393 18 ((شــروط الـعـمريـه)) معرفى متنى كهن در باب اهل ذمه Updated: 12 بهمن 1388 يونس فرهمند 401 19 دور قيامت در نظر اسماعيليان نزارى Updated: 12 بهمن 1388 على رضا روحى ميرآبادى 553 20 ((زرنگ)) در قرون نخستين اسلامى Updated: 12 بهمن 1388 رضا مهرآفرين 462 21 ديدگاه معرفت شناختى و روش شناختى ابن خلدون‏ درباره‏ى تاريخ‏ Updated: 12 بهمن 1388 دكتر مهدى فرهانى منفرد(استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا(س)) 534 22 تاريخ‏نگارى اسلامى در دو قرن اول هجرى‏ Updated: 12 بهمن 1388 معصومه فرشچى(*) 528 23 روش‏هاى جاحظ در تبيين گزارش‏هاى تاريخى‏ Updated: 12 بهمن 1388 حسين مرادى نسب 372 24 ابوحفص كرمانى «مورخى ناشناخته» Updated: 12 بهمن 1388 رضا كردى 434 25 قم در دو قرن نخست هجرى‏ Updated: 12 بهمن 1388 محمد رضا پاك 455 26 فاتحان عرب و نشر اسلام در افريقيه‏ Updated: 12 بهمن 1388 فهيمه مخبر دزفولى 465 27 منصب چراغچى باشى در عتبات عاليات‏ Updated: 12 بهمن 1388 اميرهوشنگ بختيارى 337 28 شخصيت و آثار ابن قتيبه‏ى دينورى‏ Updated: 12 بهمن 1388 على سالارى شادى 413 29 محمد بن ابى‏حذيفه‏ Updated: 12 بهمن 1388 محمدحسين رجبى (دوانى) 345 30 منازعه محمدبن حنفيه با عبداللَّه بن زبير و ظهور خَشَبيه‏ Updated: 12 بهمن 1388 دكتر روح‏اللَّه بهرامى 453 31 جامعه‏ى ايرانى در مواجهه با اعرابِ مسلمان‏ Updated: 12 بهمن 1388 دكتر حسين مفتخرى 596 32 پوشش و پرچم در جنگ‏هاى عصر اسلامى‏ Updated: 12 بهمن 1388 دكتر اصغر قائدان 382 33 قاضى عياض و كتاب «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» Updated: 12 بهمن 1388 دكتر عليرضا روحى ميرآبادى 399 34 رابطه‏ى اسلام و ايران؛ رويكرد تمدنى‏ Updated: 11 بهمن 1388 دكتر محسن الويرى 623 35 خوارج در ايران Updated: 11 بهمن 1388 دكتر حسين مفتخرى 527 36 «خواتين» و نقش سياسى - اجتماعى آنان در تاريخ اسلام‏ Updated: 11 بهمن 1388 سيد مهدى جوادى‏1 469 37 شكل‏گيرى دولتهاى خارجى مذهب در شمال افريقا Updated: 11 بهمن 1388 رضا كردى 370 38 درآمدى بر صلح نامه هاى مسلمانان با ايرانيان در آغاز فتح ايران Updated: 11 بهمن 1388 نعمت الله صفرى فروشانى 392 39 واقفيه‏ Updated: 11 بهمن 1388 دكتر حسن حسين‏زاده شانه‏چى 423 40 كوفه و تحولات سياسى صدر اسلام‏ Updated: 11 بهمن 1388 سيمين قربانپور دشتكى 516 41 دانشگاه جندى‏شاپور Updated: 11 بهمن 1388 دكتر سيد اصغر محمودآبادى 402 42 فتوح در اسلام Updated: 11 بهمن 1388 دكتر صادق آئينه وند 453 43 تاريخ طب تونسى در دوره حفصى‏ Updated: 11 بهمن 1388 دكتر محمد رضا پاك(1) 399 44 انتقال دانش پزشكي هنديان به عالم اسلام Updated: 11 بهمن 1388 دكتر روح الله بهرامي[*] 603 45 برگي از پيشينة تلاش ايرانيان براي اتحاد مسلمانان Updated: 11 بهمن 1388 ابوالفضل عابديني[*] 399 46 پراكندگي جغرافيايي تشيع در ايران روزگار ايلخاني Updated: 11 بهمن 1388 حسين ابراهيمي[*] 540 47 كندوكاوي ديگر در تعريف علم تاريخ Updated: 11 بهمن 1388 محمد علي عليپور[*] 572 48 تاريخ و مورخان اسلامى تا پايان دوران عباسى(1) Updated: 11 بهمن 1388 كلود كاهن، مترجم:شهلا بختيارى 372 49 مهدويت در غرب اسلامي Updated: 11 بهمن 1388 دكتر محمدرضا پاک[*] 477 50 مشاهير و عالمان سيراف Updated: 11 بهمن 1388 دكتر محمود طاهري[*] 421 51 اولين تكاپوهاى تشيع در خراسان Updated: 11 بهمن 1388 دكتر حسين مفتخرى 334 52 أسماء بنت عميس Updated: 11 بهمن 1388 محبوب مهدويان[*] 523 53 خان و جايگاه سياسي و اجتماعي آن در تاريخ اسلام Updated: 10 بهمن 1388 دکتر سيدمهدي جوادي* 573 54 مراكز علمي ايران در دوره ايلخانان Updated: 10 بهمن 1388 دكتر پروين تركمني آذر * 702 55 نگرشي به ميراث علمي مسلمانان در اسپانيا Updated: 10 بهمن 1388 عبدالله همتي گليان* 510 56 نيشابور و پايگاه علمي آن از منظر ياقوت حموي مطالعه موردي سده هاي چهارم تا ششم هجري Updated: 10 بهمن 1388 دکترشهلا بختياري* 468 57 اوضاع سياسي ماوراءالنهر در دوران اسلامي تا تشكيل دولت صفوي Updated: 10 بهمن 1388 دكتر حميد حاجيان­پور* 746 58 بررسي جايگاه قبايل عرب مسيحي ايران در روند فتوحات مسلمانان در عراق Updated: 10 بهمن 1388 دكتر محمدعلي چلونگر* مريم سليماني** 526 59 هنر اسلامي و جامعه مدرن (2) Updated: 11 بهمن 1388 همايون همتي 676 60 حيات علمي شيخ طوسي (ره) Updated: 11 بهمن 1388 سميه سادات سجادي 445 61 تأثير علمي - فرهنگي هند در دانش مسلمانان در سده¬هاي نخستين اسلامي Updated: 06 بهمن 1388 محمد غفوری 903 62 مقتل نگاري شيعيان (از آغاز تا پايان قرن پنجم هجري) Updated: 04 آبان 1388 محمدجواد ياوري 767 63 بررسي وضعيت بهداشت و درمان پايتخت در زمان شاه طهماسب اول Updated: 28 تیر 1388 مسعود كثيري 751 64 شخصيت شناسي مردم كوفه Updated: 13 خرداد 1388 منيره شريعت جو 760 65 جلوه هاي غدير در ثقلين Updated: 30 ارديبهشت 1388 محسن مروتي 690 66 سيد جمال الدين اسدآبادي بزرگ مصلح جهان اسلام Updated: 23 ارديبهشت 1388 سيد ابوالحسن توفيقيان 949 67 نقش وقف در پويايي اسلام Updated: 23 ارديبهشت 1388 عباس حسين زاده 874 68 اغالبه Updated: 22 ارديبهشت 1388 حجت الله جودكى 570 69 اوضاع دينى، فرهنگى و اجتماعى سده ششم هجرى به گزارش ابن جوزى (511 - 597ق) Updated: 22 ارديبهشت 1388 دكتر هادى عالم‏زاده 507 70 خوارج در ايران Updated: 22 ارديبهشت 1388 دكتر حسين مفتخرى 654 71 اولين تكاپوهاى تشيع در خراسان Updated: 22 ارديبهشت 1388 دكتر حسين مفتخرى 508 72 یادداشتهایی در باره چگونگی پیشرفت اسلام در ايران Updated: 15 ارديبهشت 1388 رسول جعفریان 1174 73 ايران و ميراث پيامبرصلى الله عليه وآله‏ Updated: 25 فروردين 1388 دكتر حسين مفتخرى‏ 606 74 تحوّل نظام خاتم و نشان در تشكيلات اسلامى‏ Updated: 25 فروردين 1388 سيد مهدى جوادى 607 75 ترجمه متون مسلمين در اروپا Updated: 25 فروردين 1388 محمد رضا ناظرى 637 76 جنگ صليبى هشتم‏ Updated: 25 فروردين 1388 محمدرضا پاك 514 77 ذوالخُوَيْصِره‏ Updated: 25 فروردين 1388 مصطفى معلّمى 517 78 رضيه خاتون؛ نخستين فرمانرواي زن مسلمان Updated: 25 فروردين 1388 محترم وكيلي سحر 761 79 مذهب اماميه در قرن چهارم هجرى Updated: 25 فروردين 1388 دكتر يعقوب آژند 622 80 نسب‏شناسى در دوره‏ى اسلامى‏ Updated: 24 فروردين 1388 محمد جواد نجفى 743 81 ابن ابي العوجا و امام صادق(ع) Updated: 24 فروردين 1388 دکتر طاهره عظيم­زاده طهراني 653 82 اوضاع سياسى, مذهبى ايران در آستانه ظهور اسلام Updated: 24 فروردين 1388 دكتر حسين مفتخرى 1131 83 بلاط الشهداء Updated: 24 فروردين 1388 زهرا قنبرى و منيره شيبانى‏ 546 84 پى‏آمدهاى غيبت بر انديشه و حيات سياسى شيعيان‏ Updated: 24 فروردين 1388 محبوبه جودكى 535 85 حــيــره عامل انتقال فرهنگ Updated: 24 فروردين 1388 مسعود صفرى 503 86 سيد اجل، عمر شمس‏الدين و نقش او در نشر اسلام در چين‏ Updated: 24 فروردين 1388 محمد امامى 541 87 فلسفه تاريخ در نهج البلاغه‏ Updated: 24 فروردين 1388 سيده رقيه ميرابوالقاسمى 707 88 كند و كاوى در تعريف علم تاريخ و نقد يك نگاه‏ Updated: 24 فروردين 1388 دكتر على‏رضا ملائى‏توانى 604 89 مسلمانان و خزرها Updated: 24 فروردين 1388 نگار ذيلابى 533 90 مكتب تاريخنگارى مدينه(1) Updated: 24 فروردين 1388 عبدالعزيز الدورى 529 91 نگرش صليبيان به مسلمانان طى جنگ‏هاى صليبى‏ Updated: 24 فروردين 1388 شهرزاد ساسان‏پور 645
موضوعات مرتبط: مقالات تاريخ اسلام

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
دانلود کتاب

متفرقه (27/28)

دانلود کتاب تاریخ القرآن (1)

دانلود کتاب کارنامه اسلام (1)

دانلود کتاب تراث الاسلام (2)

دانلود کتاب رجعت یا بازتولید انسان (1)

دانلود کتاب بامداد اسلام (1)

ویژه نامه ها (1)

دانلود ویژه نامه ماه محرم (2)

دانلود کتاب از زبان داریوش (1)

دانلود کتاب کتیبه بیستون (1)

دانلود کتاب چغازنبیل (1)

دانلود کتاب گفتنیهای تاریخ (1)

دانلود کتاب اسماعیلیه (1)

کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان (1)

دانلود کتاب مشروطه عثمانی (1)

دانلود کتاب تاریخ آموزی و تاریخ نگاری (0)

دانلود کتاب الامم البائدة (1)

دانلود کتاب التاریخ و منهج البحث التاریخی (1)

دانلود کتاب علماء المسلمین و جهلة الوهابیین (1)

دانلود کتاب فتنة الوهابیة (1)

دانلود کتاب وهابیت از منظر عقل و شرع (1)

دانلود کتاب جامه های پارسیان و اهمیت اسب در ایران باستان (1)

دانلود کتاب مفتاح الفلاح (1)

دانلود متن و ترجمه کتاب مسارالشیعه (1)

دانلود کتاب تاریخ سیستان (1)

دانلود کتاب تاریخ قم (1)

دانلود متن و ترجمه کتاب الأصنام (1)

دانلود کتاب تاریخ فتح اندلس (1)

اهل بیت علیهم السلام (29/39)

دانلود کتاب ناسخ التواریخ-زندگانی پیامبر (5)

دانلود کتاب ترجمه سیرة النبویة (2)

دانلود کتاب فاطمه فاطمه است (1)

دانلود کتاب منتهی الامال (2)

دانلود کتاب درسی که حسین به انسانها آموخت (1)

دانلود کتاب مقتل الحسین(علیه السلام) از مدینه تا مدینه (1)

دانلود کتاب حماسه حسینی (3)

دانلود کتاب اسرار عاشورا جلد 1و2 (1)

دانلود کتاب امام حسین (علیه السلام ) الگوی زندگی جلد5 (1)

دانلود کتاب امام حسین (علیه السلام) وعاشورا از دیدگاه اهل سنت (1)

دانلود کتاب آینه حقیقت (امام حسین درکلام آیت الله بهجت) (1)

دانلود کتاب جامعه شناسی تحریفات عاشورا (1)

دانلود کتاب چهره درخشان حسین بن علی(علیه السلام) (1)

دانلود کتاب داستانهایی از سرزمین کربلا (1)

دانلود کتاب ده گفتار (1)

دانلود کتاب روضة الشهداء (1)

دانلود کتاب شهدای کربلا (1)

دانلود کتاب غروب سرخ فام (1)

دانلود کتاب گزارشی از عاشورای سال 61 هجری (1)

دانلود کتاب لمعات الحسین (علیه السلام) (1)

دانلود کتاب مقتل الحسین(علیه السلام) (1)

دانلود کتاب نامه ها وملاقاتهای امام حسین(علیه السلام) (1)

دانلود کتاب نهضت عاشورا (تحریفها و شبهه ها) (1)

دانلود کتاب لهوف (1)

دانلود کتاب سفیران پیامبر اعظم (1)

دانلود کتاب فاطمه(سلام الله علیها)گل واژه آفرینش (1)

دانلود کتاب سیرت رسول الله (2)

دانلود ترجمه کتاب دلائل النبوة (2)

دانلود کتاب شرف النبی (1)

فایلهایی که بیشترین دانلود را داشتند

دانلود کتاب سفیران پیامبر اعظم (اهل بیت علیهم السلام/دانلود کتاب سفیران پیامبر اعظم) hot
دانلود ترجمه الکامل وقایع قبل از اسلام (تاریخ عمومی/دانلود ترجمه الکامل فی التاریخ) hot
ترجمه المغازی جلد1 (فتوحات جنگ ها و مغازی/دانلود ترجمه المغازی) hot
دانلود ترجمه احسن التقاسیم به صورت کامل (جغرافیای تاریخ اسلام/دانلود کتاب احسن التقاسیم) hot
دانلود ترجمه الکامل فی التاریخ جلد7 (تاریخ عمومی/دانلود ترجمه الکامل فی التاریخ) hot

موضوعات مرتبط: دانلود کتاب

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
گالری تصویر - قاجاریه

موضوعات مرتبط: گالری تصویر - ایران قبل از اسلام

تاريخ : | | نویسنده : هیات تحریریه گنجینه |
.: Weblog Themes By SlideTheme :.